Manevi Tazminat Davası Nedir?

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Manevi Tazminat Davası Nedir? hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle bireyin yaşadığı üzüntü, elem ve yıpranmanın yol açtığı manevi zararların  karşılanması amacıyla talep edilen tazminatı ifade etmektedir. Manevi tazminatın amacı, kişilik hakkı  haksız bir...
Hukuk Sistemimizde Yeni Bir Barışçıl Yol: Arabuluculuk

Hukuk Sistemimizde Yeni Bir Barışçıl Yol: Arabuluculuk

Hepimiz usta oyuncu Kemal Sunal’ın davacı filmini biliriz.1986 yapımı film, köyde yaşayan iki komşu arasında geçen 7 yıllık bir dava sürecini eleştirel bir şekilde anlatmaktadır. O günlerden bu günlere ise yargı sistemimizde maalesef pek...
Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Ve Cezası Nedir?

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu Ve Cezası Nedir?

Çek, bir bankaya hitaben yazılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerince düzenlenmiş ödeme aracı olarak kullanılan kıymetli evraktır.  Çek, günümüz şartlarında ticari alışveriş işlemlerinde kullanılan en önemli ödeme aracıdır. Çek hem alacaklıyı hem de borçluyu korumayı...
hizmet borçlanması

Gözaltı Ve Tutuklulukta Geçen Süre Hizmet Borçlanması

Sosyal güvenlik sistemimizde bir kısım borçlanma hallerine imkan tanınarak bu hallerin hesaplanacak prim borçlarının ödenmesi şartı ile sigortalılıkta geçtiğinin kabul edilmesi benimsenmiştir. Bu yazımızda sosyal hayatta pek bilinmeyen gözaltı ve tutuklulukta geçen sürelerin borçlanılabilme...
Tapusuz Taşınmazın Mülk Edinilme Şartları Nelerdir?

Tapusuz Taşınmazın Mülk Edinilme Şartları Nelerdir?

Tapusuz taşınmazların mülk edinilmesi TMK.m.713 ile Kadastro Kanununun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Genel düzenleme TMK.m.713’de düzenlenmiş olup çok fazla ayrıntı içermemektedir. Ancak genel düzenlemede özel kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Özel kanunlar incelendiğinde Kadastro Kanununun...
Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Nedir?

Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Nedir?

Boşanmanın günümüz toplumunda göz ardı edilemeyeceği açıkça ortada olan bir durumdur. Boşanma kavramı günümüz toplumunda sıkça duyulan bir kavram haline gelmiş olmasına rağmen boşanma davasının süreci ve talep edilecek tazminatlar bakımından toplum olarak yeteri...