Tuğba Balık

Tuğba Balık Biyografisi – Tuğba Balık Kimdir?

tuğba balık

Uzman Psikolog Tuğba Balık

Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite hayatına Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce Psikoloji Bölümü’ne başlamış olup yatay geçişle İstanbul Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Pedagojik Formasyon eğitimi de alarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında çalışabilecek yetkinliğe sahip olmuştur.

Lisans mezuniyetinin ardından İstanbul Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini onur derecesi ile bitirmiştir.

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Psikoz Servisi ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde klinik stajlarını tamamlamıştır. Güngören Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi, Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Rehberlik ve Danışmanlık Servisi’nde diğer stajlarını tamamlamıştır.

2016-2017 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi Bağımlılıkla Mücadale Danışmanlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uzman klinik psikolog/psikoterapist olarak tütün, alkol ve madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar ve diğer bağımlılıklar spektrumunda yer alan bireyler ve aileleriyle çalışmıştır. Ayrıca bağımlılık hakkında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik önleme, ebeveynlere ve rehber öğretmenlerine yönelik bilgilendirme seminerleri yürütmüştür.

2012-2015 yılları arasında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde psikolog/ psikolojik danışman ve rehber olarak genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk veya ergenlik dönemi bozuklukları spektrumunda yer alan mental retardasyon, yaygın gelişimsel, öğrenme, iletişim, dikkat eksikliği ve yıkıcı davranış bozuklukları için bireyselleştirilmiş eğitim programlarını düzenlemiştir. Ailelere yönelik bireysel danışmanlık ve psikoeğitim çalışmaları düzenlemiştir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Halen özel bir danışmanlık merkezinde danışan takibine devam etmektedir.

Aldığı Eğitimler ve Sertifikalar

Şema Terapi (Prof. Dr. Gonca Saygüt)

Bilişsel Davranışçı Terapi (Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar)

Çift Terapisi (Dr. William J. Heibert)

Mindfulness Temelli Bilişsel Terapi (Doç. Dr. Zümra Atalay)

Sigara, Alkol ve Madde Kullananlarda Bireysel ve Grup Tedavi Programı (Prof. Dr. Kültegin Ögel)

Motivasyonel Görüşme Teknikleri (Prof. Dr. Kültegin Ögel)

Bağımlılık İle İlgili Sorunlara Yaklaşımda Temel İlkeler (Prof. Dr. Kültegin Ögel)

Alkol-Madde Bağımlılığı ile Mücadelede İkincil Önleme Mesleki Gelişim Eğitimi Programı (Yeşilay)

MMPI, RORSCHACH, TAT, WAIS- Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği, WISC-R- Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

Süpervizyon Eğitimleri

Prof. Dr. Feryal Çam Çelikel, Prof. Dr. Kültegin Ögel, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Doç. Dr. Umut Mert Aksoy, Yard. Doç. Dr. Özlem Sertel Berk, Yard. Doç. Dr. Murat Artıran

Yürüttüğü Bilimsel Çalışmalar

Sosyotropi ve Otonomi Kişilik özelliğine Sahip Yetişkinlerin Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Ruhsal Belirtilerinin Birlikte İncelenmesi, yüksek lisans tezi (Işık Ünv., 2017)

Şizofreninin Biyolojik Faktörlerle İlişkisi ve Yüksek Risk Grupları, yayımlanmamış makale (Haliç Ünv., 2011)

Ana- Baba Tutumlarının Ergenlik Dönemi Çocuklarının Benlik Algısı Üzerindeki Etkisi, yayımlanmamış makale (Haliç Ünv., 2011)

Katıldığı Seminerler ve Kongreler

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bağımlılıktan önleme, ebeveynlere ve rehber öğretmenlerine yönelik bağımlılık hakkında bilgilendirme seminerlerinde konuşmacı olarak görev almıştır.

  1. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresinde ‘Ülkemizde madde bağımlılığında         gereksinimler ve mevcut durum’ konulu panelde konuşmacı olarak görev almıştır.

Uzman Psikolog Tuğba Balık’ın yazmış olduğu tüm makalelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.