Çarşamba, Nisan 24, 2024

Üniversite Sınav Sistemi 2018 YKS Süreci Bilgilendirmesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (TYT – AYT – YDT) Bilgilendirmesi

Mart 2018YKSBaşvuru Kılavuzuna Göre Hazırlanmıştır.

YKS 1:
TYT (Birinci Aşama Sınavı)
Temel Yetenek Testi

 • İlk aşama sınavı olup yükseköğretime geçiş yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken bir sınavdır.
 • Temel yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen temel düzeyde bilgi, beceri, hazır bulunuşluk ve yetkinlikleri kapsar.

TYT Kapsamı

 • Tarih: 9-10. Sınıf Ve İnkılap Tarihi
 • Coğrafya: 9-10. Sınıf
 • Felsefe (Ortak Zorunlu Felsefedir)
 • Din Kültürü: (Ortak Zorunlu)
 • Fizik, Kimya Biyoloji: 9. Ve 10. Sınıf.
 • Matematik: 9. Ve 10. Sınıf (Mat-Geo Konuları)
 • Türkçe: Dil Anlatım Dersi Ve Paragraf Konuları

TYT Uygulanışı

 • 30 Haziran 2018 Cumartesi Günü
 • 10:15’ te başlayacaktır
 • Tek soru kitapçığı dağıtılacaktır.
 • Sınav süresi 120 soru için 135 dakikadır.
 • Açık uçlu soru sorulmayacak ve 4 yanlış bir doğruyu götürecektir.

TYT sınavında adayların daha iyi hazırlanabilmesi için kaliteli ve edebi değeri olan kitapları okuması,

Matematik içinde analitik düşünme, problem çözme, soyut düşünebilme gibi yeteneklerini geliştirecek egzersizler yapmaları yerinde olur.

Not: Üniversite hazırlık sürecindeki adayın değişik kaynaklardan sorular çözmesi önerilir. 

TYT Soru Dağılımları

Adayın TYT Puanının Hesaplanabilmesi İçin, TYT’de Sorulan Toplam 120 Soru İçinden;

40 Türkçe’ den En Az 0,5 Net Ve 40 Matematikten En Az 0,5 Net Çıkartması Gerekir.

Bu Kuralı Yerine Getiremeyen Adayın TYT Puanı Hesaplanmaz.

TYT’ de Ders Başına Her Bir Netin Yaklaşık Değeri

Der Adı TYT Soru Sayısı 1 Net Değeri Toplam Puan Katkısı TYT Test Ağırlıkları
Türkçe Testi 40 3,3 132 % 33
Matematik Testi 40 3,3 132 % 33
Sosyal Bil. Testi 20 3,4 68 % 17
Fen Bil. Testi 20 3,4 68 % 17

TYT Sonuçları Nerelerde Kullanılacak

TYT’ de 150 Ham Puanın Üstü:

* Önlisans programların (örgün açık öğretim)  tercihinde,

* Özel yetenek sınavlarına ön başvuruda,

* TYT’de 150 ham puanı geçen adayın, ikinci aşama AYT sınavında puan hesaplanma hakkı elde eder.

Not: İkinci aşamaya giriş barajı olan, ilk aşamada 180 puan alma şartı 150 puana indirilmiştir.

TYTPuanı ile Asker ve Polis Meslek Yüksekokulu

 • Astsubay meslek okulları öğrenci seçim aşamasında kullanılacaktır.
 • Polis meslek yüksekokulu ön başvurusunda kullanılacaktır. Bu okulun başvurusunda muhtemelen 250-280 aralığında bir ham puan istenecektir.

Not: TYT ’de elde edilen 200 ve üzeri puan, iki yıl (sınava girilen yıl ve bir sonraki yıl) süreyle geçerlidir.

İkinci Aşama

YKS 2 veYKS3

Alan Yeterlilik Testi – AYT

Yabancı Dil Testi – YDT

Alan Yeterlilik Testi (AYT)  1 Temmuz 2018 Pazar sabah 10:15’ te uygulanacaktır

Aday TYT puanını bilmeden AYT’ye girecektir.

(Not: aday TYT’ den 150 puanı geçememiş ise AYT’ye girmiş olsa bile AYT puanı hesaplanmayacaktır.)

Yabancı Dil Testi (YDT)  1 Temmuz 2018 Pazar öğleden sonra 15:45’ te uygulanacaktır

AYT (Alan Yeterlilik Testi)

 • TYT’de 150 puanı geçmiş ve AYT netleri ile aday AYT puan türlerinin her hangi birinde 180 ham puanı geçerse AYT barajını geçmiş olacaktır ve bu adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 • Aday 180 puanı geçtiği AYT puan türünden tercih yapabilir.
 • SAY ve EA, AYT puanları harp okulları öğrenci seçim aşamasında kullanılacaktır.

AYT uygulanışı

 • AYT’de adaya tek kitapçık verilecektir. Aday kendi tercih önceliğine göre istediği testten başlayarak, istediği kadar test yanıtlayabilir.
 • AYT’de açık uçlu soru sorulmayacaktır ve 4 yanlış bir doğruyu götürecektir.
 • Bu durumda adayın zamanı iyi kullanması açısından 2 veya 3 teste girmesi tavsiye olunur.
 • İkinci aşama sınavına 4 testten birden girilmesi zaman baskısı oluşturacaktır ve önerilmez.
 • 4 teste birden hazırlanmanın hiç gereği yoktur, lütfen kazanmak istediğiniz programı önceden seçiniz.

AYT Ders Kapsamları Ve Soru Sayıları

Not: Coğrafya-1 Ve-2 Testi Arasında Net Bir Sınır Olmadığı İçin Eşit Ağırlık Adaylarının Tüm Coğrafya Müfredatına Çalışması Önerilmektedir.

Sosyal Bilimler-2 Sınavı:

Fen Bilimleri Sınavı:
(Fen Derslerinin Ağırlıklı 11. 12. Olmak Üzere Tüm Lise Müfredatını Kapsar)

Matematik Testi
(Mat-Geo Derslerinin Ağırlıklı 11. 12. Olmak Üzere Tüm Lise Müfredatını Kapsar)

Alan Yeterlilik Testi Süreleri

YKS 3: Yabancı Dil Sınavı (YDT)

 • İng. Alm. Frnsz. Rusça Ve Arapça Dillerinden Yapılır.
 • Aday Bu 5 Dilden Birini Seçerek Dil Sınavına Girer.
 • 80 Soru Sorulacaktır.
 • O Dilin Tüm Lise Müfredatını Kapsamaktadır.
 • Beş Farklı Dilden Yapılacak Sınavda Tek Puanlama Ve Sıra Olacaktır.
 • 1 Temmuz 2018 Pazar Öğleden Sonra 15:45 Uygulanacaktır
 • 120 Dakika Sınav Süresi Olacaktır.

Lisans Programları İçin Gerekli Puanın Hesaplanması Ve TYT’ nin Etkisi

Sözel Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili Ve Edebiyatı –Sosyal  Bilimler-1 Testi (%50) + Sosyal Bil.-2 Testi (%50)) %60]

Sayısal Puan: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Matematik Testi (%50) + Fen Bilimleri Testi (%50)) %60]

Eşit Ağırlık Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [(Türk Dili Ve Edebiyatı – Sosyal Bil.-1 Testi (%50) + Matematik Testi (%50)) %60]

Dil Puanı: [Temel Yeterlilik Testi %40] + [Yabancı Dil Testi %60]

Hatırlatmalar 

 • T’de 150 ham puanı geçemeyen adayın AYT ve YDT puanı hesaplanmaz.
 • TYT netleri AYT puanını hesaplamada kullanılır.
 • AYT başarısı / başarısızlığı TYT puanını etkilemez.
 • Aday AYT’ de 180 ham puanı geçmese de, TYT ham puanında 150’yi geçtiği için, TYT puanı ile tercih yapabilir.
 • TYT ve AYT sonuçları genellikle temmuz ayının ikinci yarısında açıklanmaktadır.

AYT Puanları Birbirinden Bağımsız Hesaplanır.

Genel Bilgiler

 • Tıp, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecektir.
 • YGS-LYS sisteminde olduğu gibi bu yıl da puanlar 100-500 puan aralığında hesaplanacaktır. Adayların bu puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) geçen sene olduğu şekilde hesaplanarak eklenecektir.
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almayan veya farklı bir müfredat ile alan adaylar; TYT sınavında ilave Felsefe, 2. Oturumda ise ilave Felsefe Grubu sorularını cevaplayacaklardır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacaklardır. Adaylar başvuru esnasında Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım/almadım seçeneklerinden hangisini işaretlediğine bağlı olarak cevaplayacakları teste karar vermiş olacaklardır.
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulabilecektir. Bu programlara başvurabilmek için TYT puanının 150 ve üzeri (engelli adaylar için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.
 • Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden öğretmenlik programlarına TYT sıralamasında 240 bin barajı getirilmiştir.

 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanacaktır?

 • Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

Ek Puan

 • Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumuna (meslek liselerine) 03.2012 tarihinden önce kayıt olan adaylar için; kendi alanlarıyla ilişkili lisans programlarını tercih ettiklerinde OBP’ nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir.Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların önlisans programları için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.
 • 03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar lisans tercihlerinde ek puan almayacaklardır.
 • Meslek lisesi mezunlarının alanları ile ilgili 2 yıllık önlisans programları için aldıkları ek puan hakkı TYT’dedevam etmektedir.

MTOK uygulaması devam etmektedir.

 • Önceki senelerde MTOK bölümlere sadece ilgili meslek lisesinden mezun olanlar tercih edebiliyordu. 2017 de yapılan değişiklik ile MTOK bölümlerde ilgili meslek lisesinden boş kalan kontenjanlara artık diğer liselerde tercih edebiliyorlar.

6000+ Abone Arasına Katılın!

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

Psikolojik Danışman Gülçin Gökmen
Psikolojik Danışman Gülçin Gökmen
Psikolojik Danışman Gülçin Gökmen Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Ayrıca bölüm üçüncülüğü ile mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı' nda yapmıştır. Yüksek lisans tez konusu “Üniversite Öğrencilerinin Duyguları Yönetme Becerileri, Kendini Koşulsuz Kabul Düzeyi, Yaşam Pozisyonları ve Gestalt Temas Engelleri’ nin Kendini, Başkalarını ve Durumu Affetme Düzeylerine Etkisi” nin araştırılması olmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında bireysel psikolojik danışma uygulamalarında süpervizyon almış olup ayrıca yüksek lisans eğitiminde grupla psikolojik danışma dersinde de süpervizyon alarak “Üniversite Öğrencilerinde Affetmeyi Geliştirmeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma” yürütmüştür. “İhmal ve İstismara Yönelik Yaşam Becerileri Projesi” nin hazırlanmasında ve yaygınlaştırılmasında görev almıştır. İhmal ve istismar konusunda önleyici olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrencilere yönelik eğitimler vermiştir. Aynı zamanda velilere, öğretmenlere, yöneticilere ve müfettişlere yönelik de bu konuda seminerler gerçekleştirmiştir. İhmal ve istismar konusunda eğitici eğitimleri de yapmaktadır. “Öfke Yönetimi Okul Programı” hazırlama komisyonunda yer almıştır. Öğrencilerin okula aidiyetlerini arttırmak ve benlik saygılarını desteklemek adına “Zil Çalınca” isimli okul dergisinin editörlüğünü gerçekleştirmiştir. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında doktora öğrenimine devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi' nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı' nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Psikolojik Danışmanlık alanı ile ilgili birçok bilimsel kongreye katılmakta ve bildiri göndermektedir. Psikolojik Danışman Gülçin Gökmen’in yazmış olduğu tüm makalelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Alakalı İçerikler

CEVAP VER
Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son İçerikler