Popülasyon Nedir?

893
Popülasyon Nedir?
Popülasyon Nedir?

Bir bölge içinde yaşayan aynı türe sahip olan canlıların yaşadığı topluluk popülasyon nedir sorusunun cevabıdır. Tür ataları aynı olan çiftleşince verimli döller meydana getiren bireylere denir. Popülasyon nedir sorusuna cevap olarak ise bütün canlı varlıkların aynı türde olmak şartıyla birbirleriyle çiftleşince verimli bir şekilde üreyen canlı bireyler topluluğuna verilen isim olarak cevaplanabilir. Popülasyon biyolojik birim olarak söylenebilir.

Popülasyon Fransızcadan Türkçe’ye geçen bir sözcüktür. Türkçe karşılığı nüfus anlamına gelmektedir. Nüfus popülasyonun diğer adı olarak da bilinir. Fakat daha çok biyoloji de kullanılan bir kelimedir. Genellikle biyolojide belirli yerde ve zamanda olan verimli döller elde edebilen çiftlerin topluluğuna denmektedir.

Popülasyon Nedir?

Popülasyon Nedir?

Popülasyonun Özellikleri Nelerdir?

Popülasyon olması için belli özellikler olması gerekir. Bu özellikler şu şekildedir;

 • Bir popülasyon büyüklüğü ve kapsadığı türler ile orantılı olmalıdır.
 • Popülasyon oluşması için verimli döl elde edilmelidir.
 • Popülasyon yoğunluğu ve bir popülasyonun yaşadığı bölgeye dağılımı orantılı olmalıdır.
 • Popülasyon aynı türden meydana gelmelidir.

Popülasyon Yoğunluğu Nedir?

Birim alan veya hacimdeki canlı sayısına popülasyon yoğunluğu denir. Örnek olarak 1 m2 alanda salyangoz sayısı veya 1 km2 de meşe sayısı popülasyon yoğunluğunu vermektedir.

Popülasyon Yoğunluğu Nasıl Değişir?

Popülasyon yoğunluğu bir popülasyona yeni bireylerin eklenmesi veya yeni bireylerin çıkması ile değişir.

Popülasyon Yoğunluğu Nasıl Azalır?

Popülasyon yoğunluğu kentleşme olması ile veya doğal yaşam alanlarının zarara uğraması ile değişir.

Popülasyon Büyüklüğünü Neler Etkiler?

Popülasyon yoğunluğunu etkileyen faktörler arasından en önemli olan doğum ve ölüm oranları, içe veya dışa göçler sayılabilir. Çevresel faktörler de popülasyon büyüklüğünde etkilidir. Yağış, ısı, av- avcı ilişkisi, toprak, su, sıcaklık, ışık, nem, besin, tuzlar, gibi bir çok faktör de popülasyon büyümesini etkiler. Türün genetik özellikleri yani canlılık gücü, kalıtsal adaptasyonlar, üreme gücü gibi faktörler de popülasyon büyümesini etkileyen faktörler arasındadır.

Popülasyon Büyüklüğü Nasıl Artar?

Bir popülasyonun büyüklüğü ölüm ve dışa göçlerin toplamı ile doğum ve içe göçlerin toplamının birbirinden çıkarılması ile elde edilir. Bir popülasyon da büyüklük olabilmesi için doğum ve içe göçler toplamı ölüm ve dışa göçler toplamından büyük olmalıdır.

Tavsiye Yazımız: Rönesans Nedir?

Popülasyon Yapısında Etkili Olan Özellikler Nelerdir?

Bir popülasyonun yapısını şu özellikler etkiler.

 • Yaş dağılımı
 • Genetik çeşitliliği
 • Cinsiyet oranı
 • Popülasyon yoğunluğu ve büyüklüğü

Popülasyon Dengesi Nedir?

Popülasyon dengesi Hardy Weinberg tarafından ortaya konan bir denkleme göre ifade edilen sistemdir. Bu sisteme göre bir popülasyonda doğum oranı ile içe göç toplamı ve ölüm oranı ile dışa göçler toplamı eşit ise popülasyon dengede demektir.

Popülasyonun Dengede Kalabilmesi İçin Neler Gereklidir?

Bir popülasyonun dengede kalabilmesi için gerekli büyüklüğe, mutasyona, göç olaylarının meydana gelmemesine, popülasyondaki çiftleşmelerin rastgele olması gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Popülasyon Örnekleri Nelerdir?

Popülasyon için öncelikle aynı türden olması ve aynı bölgede yaşaması gerektiğini söylenir.

Bunun için örnek popülasyona örnek olarak şunlar verilebilir;

 • Ceylanpınar’da ki geyikler
 • Karadeniz sularında ki hamsi balıklar
 • Konya ovasında ki buğdaylar
 • Van gölündeki sazan balıklar
 • Beher içindeki terliksi hayvanlar
 • Bolu dağında ki orman gülleri gibi birçok örnek verilebilir.

Popülasyon Artışı Olursa Ne Olur?

Bir popülasyon büyüklüğü artışı olursa bölgede yaşayan canlılar arasında besin arayışı ve bulması zor olur bu yüzden canlılar arasında rekabet ve anlaşmazlık başlar.

Popülasyon Genetiği Nedir Neleri İnceler?

Popülasyon genetiği bir popülasyondaki canlıların benzerlik ve farklılıklarının kaynaklarını ve popülasyondaki alel frekansının dağılım ve değişimlerini araştıran bir bilim dalıdır.

Popülasyon Nedir?

Popülasyon Nedir?

Gerileyen Popülasyon Ne Demektir?

Gerileyen popülasyon bir popülasyondaki yaşlı bireylerin genç bireylerden fazla olması ile birlikte canlıların azalmasına yol açan popülasyondur.

Popülasyon Dağılımı Nedir?

Popülasyon dağılımı bir popülasyonda canlıların belirli bir alanda olan dağılma ve yerleşme biçimine verilen addır.

Popülasyon Ekolojisi Nedir?

Popülasyon biyolojik birimdir. Popülasyon ekolojisi sınırlandırılmış bir coğrafik bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluğa verilen addır.

Popülasyon Ekolojisine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Popülasyon ekolojisini etkileyen en önemli faktörlerden biri çevresel faktörlerdir. Bu faktörler savaşlar, besin kıtlığı, büyük afetler gibi faktörlerdir. Bu faktörlerin etkisi ile bazı popülasyonlar yok olabilirler.

Popülasyon Neden İncelenir?

Bir popülasyon içinde barındırdığı canlının özelliklerini ve canlıların doğal yaşamla uyumunu öğrenmek gibi amaçlarla incelenebilir.

Popülasyon İncelemesi Faydaları Nelerdir?

Popülasyonun incelenmesinin faydaları ise şöyledir;

 • Canlıların genetik yapı ve evrimini öğrenmek.
 • Bir canlı ile çevresi arasındaki ilişkiyi anlamak.
 • Yaşanabilir olan doğanın kıymetini ve önemini anlamak.
 • Doğadaki düzeni, enerji akışını ve yapısını kavramak. gibi bir çok faydalara sahiptir.

Popülasyon Dinamiği Nedir?

Popülasyon dinamiği popülasyondaki doğum, ölüm, nüfus, yaş, içe ve dışa göçlerle ortaya çıkan sorun ve etkilerle uğraşan bir popülasyondaki birey sayısının azalması ile ilgilenen bilim dalıdır. Popülasyondaki değişimleri ve değişimlere etki eden bütün faktörleri inceler.

Popülasyon Birey Sayısı Azalma Nedeni Nedir?

Bir popülasyon da birey sayısının azalma nedenleri arasında en önemli olan iki neden vardır. Bu nedenlerden biri ölüm diğeri ise dışa göçlerin fazla olmasıdır.

Riskteki Popülasyon Nedir?

Riskteki popülasyon bir popülasyonun hastalığa yakalanması ile o popülasyondaki canlıların risk altında olduğunu belirten popülasyondur.

Popülasyon Neden Sonsuza Kadar Büyümez?

Bir popülasyon belli bir alanda yaşar ve bu alan sınırsız kaynakların olduğu bir alan değildir. Bundan dolayı hiç bir popülasyon sonsuza kadar yaşayamaz. Bilinçsiz tüketim ve av – avcı ilişkisi gibi doğal afetler gibi nedenlerden dolayı da popülasyon sonsuza kadar büyüyemez.

5000+ ABONE ARASINA KATILIN

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz