Pazar, Nisan 14, 2024

Endüstri Analizinde Beş Önemli Analiz Unsuru

İş hayatında firmaların, işletmelerin ayakta durabilmeleri için rekabetçi bir yapıda olmaları önemlidir. Piyasayı iyi analiz etmeleri, rekabetçi bir strateji oluşturmaları başarılı/başarısız olmaları üzerinde etkendir. Piyasada kurumsal kimlik oluşturmak, piyasaya yön vermek isteyen firmalar endüstri analizi yaptırıyorlar. Ortaya çıkan sonuçla da kendilerine stratejik bir yol çiziyorlar. Endüstri analizi hakkında merak ettiklerinizin yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Endüstri Analizi Nedir?

Endüstri analizi çalışma hayatında önemli bir yer tutar. İş hayatına yeni atılan veya kurumsal kimlik kazananlar sıklıkla duydukları bu terim için endüstri analizi nedir sorgusunu yapabiliyorlar. Firmanın piyasada nasıl bir strateji izlemesi ve yatırımlarını hangi alanlarda yoğunlaştırması gerektiği üzerinde yaptırdığı araştırma çalışmalarına Endüstri Analizi deniliyor.

Endüstri Analizi kısaca piyasa değerlendirme amacı olarak kabul ediliyor. Belli bir sektörün analizi hakkında fikir sağlanması açısından önemlidir. Firma yaptırdığı analizlerle rakipleri içinde bulunduğu endüstrinin dinamikleri hakkında önemli bilgilere sahip oluyor.

Firma kendi iş kolunda/sektöründeki rekabet ve iş yapma koşullarını analiz ederken dikkat etmesi gereken önemli konular bulunuyor. Bunlardan biri hiçbir girişimcinin iş süreçlerini tek başına yürütemeyeceği ve mutlaka endüstri içindeki farklı aktörlerle birlikte çalışması gereğidir.

Bunun için de endüstri analizinde beş önemli analiz unsuru belirlenmiş. Bunlar;

1) Müşteriler,

2) Rakipler,

3) Tedarikçiler,

4) İkame ürünlerin üreticileri

5) Pazara girebilecek yeni firmalardır.

Sektör Analizi Nedir?

İşletmelerin aynı veya ilgili bir ürün ya da hizmeti paylaştığı ekonomi alanına sektör deniliyor. Hane halklarının talepleri, hükümet politikaları, ticaret uygulamaları sektörleri büyük oranda etkiliyor. Ekonomik ve finansal durumun, ekonominin belirli bir sektörünün beklentilerinin değerlendirilmesi sektör analizi nedir sorusunun yanıtıdır.

Sektör analiziyle firma/şirket olarak ne kadar iyi performans gösterebileceğinizi görebiliyorsunuz. Değerlendirme sonucuna göre yatırım kararları almanıza ve potansiyel fayda sağlamanıza yardımcı oluyor.

Sektör analiziyle ulaşılmak istenen sonuç sektör taraması yaparak hangi sektör ya da sektörlerin şirketlere yarar sağlayacağını tespit etmektir. Bunun için de bazı kriterler baz alınıyor. Bunlar;

1- Kanun düzenlemesi,

2- Endüstrinin yapısı,

3- Rekabet şartları,

4- Kâr tahmini,

5- Arz-talep durumu,

6- Teknoloji,

7- Hammadde bulunabilirliği ve elde edilmesidir.

Yatırımcıların kullandığı iki farklı sektör analizi metodu bulunuyor. Birincisi yukarıdan aşağıya yatırım yapmadır. Yatırımcı, en iyi performans gösteren sektörlere yatırım yapar. İkincisi ese sektör rotasyonudur. Yatırımcı sektör analizini yapıyor. Hisse senedi stoklarının döngüsel niteliğini tahmin ediyor. Bu doğrultuda önümüzdeki aylarda hangi sektörlerin hareketleneceği hakkında fikir sahibi oluyor.

Endüstri Analizi Nasıl Yapılır?

Endüstri analizi, işletmelerin piyasayı değerlendirmek için kullandıkları bir araçtır. Bu aracı kullanırken farklı metotlar ve yollar kullanılıyor. Bu durumda aklınıza sektör analizi yapılırken dikkate alınan 3 kavram nedir sorusu gelebilir. Bunlar;

1) Rekabetçi Kuvvetler Modeli (Porter’ın 5 kuvveti)

2) PEST Analizi (Geniş Faktörler Analizi)

3) SWOT analizidir.

Endüstri analizi yapmak zaman ve enerjinizi alacaktır. Karmaşık olan bu analizde önemli şeylerden herhangi birini kaçırırsanız, hatalı bir analiz yapmış olursunuz. Etkili ve doğru bir analiz yapmanız için izlemeniz gereken yollar bulunuyor.

1- Belgelendirilmiş analizleri izleyin. Yapmak istediğiniz analizle ilgili endüstri raporu bulabilirsiniz. Bulduklarınızı iyi okuyup, değerlendirin. Güncel raporları iyi incelediğinizde belki de analiz yapmak zorunda kalmayabilirsiniz.

2- Analiz ettiğiniz endüstri hakkında seçici olun. Her sektörün kendi alt sektörleri bulunuyor. Bir endüstri seçtiğinizde, sizi ilgilendiren, faaliyet alanınıza giren sektörü seçin ve buna odaklanın.

3- Sanayinin arz ve talebini inceleyin. Piyasayı kontrol eden temel faktörler arz ve talebin etkileşimidir. Belirli bir ürün için bu faktörlerin senaryosuna bakmalısınız. Geçmiş eğilimlere dayanarak trend analizi yapabilirsiniz. Bu doğrultuda geleceğin tahmininde bulunabilirsiniz.

4- Rakiplerinizi inceleyin. Rakiplerden ne beklentiniz olduğunu porter’ın endüstri rekabet analizi modeli ile çözebilirsiniz.

5- Sektördeki son gelişmeleri inceleyin. Endüstriyi etkileyen faktörlere makro düzeyde bakmalısınız.

Endüstri analizi yaparken; teknolojinin gelişme hızı, endüstrideki değişim hızı, ürün yaşam seyri, hukuki kısaltmalar, talep koşullarındaki değişim gibi endüstri analizi unsurları göz önünde bulundurmalısınız.

Endüstri Analizinde Hangisi Beş Önemli Analiz Unsurundan Biri Değildir?

Endüstri analizinin temelini strateji oluşturuyor. Strateji, şirketinizi varmak istediğiniz noktaya çıkaracak uygulamaların ve yöntemlerin tümüdür. Strateji konusunda porter endüstri analizi modeli bulunuyor.

Ünlü Harvard Business School profesörü Michael Porter 1979’da Endüstri Analizi modeli olan 5 güç prensibini ortaya atmıştır. Bu teoriye göre, bir işletmeye endüstride olup bitene dair doğru bir izlenim verecek olan beş kuvvet bulunuyor. Bu beş güç şunlardır;

1- Sektördeki rekabet;  Endüstrinin ne kadar rekabetçi olduğunu ölçmek için sektörde yer alan katılımcıların sayısı ve her sektör oyuncusu tarafından yönetilen pazar payı gibi kullanabileceğiniz iki faktör bulunuyor.

2- Sektöre yeni girenlerin tehdidi; Gelecekte sektöre adım atacak firmalar tehdit oluşturabilir. Bunun için girişimin gerçekleşeceği sektörde pazara giriş engellerinin bulunup bulunmadığı, sektörün hangi yeni firmalara çekici gelebileceği, yeni girişler olduğu takdirde bu rakiplerin konumlandırma ve stratejilerinin neler olabileceği gibi konularda analiz yapılmalıdır.

3- Tedarikçilerin pazarlık gücü; Girmeye çalıştığınız endüstride az sayıda tedarikçi varsa çok fazla pazarlık gücüne sahip olacaklardır. Çok sayıda tedarikçi varsa pazarlık gücü işe yönlendiriliyor.

4- Alıcılar/müşteriler tarafından satın alınan pazarlık gücü; Alıcı pazardaki gücün çoğundan yararlanıyorsa, ürünlerde daha düşük fiyatlar, daha kaliteli ürünler ve indirimler veya bu ürünlerde satış sonrası hizmetler talep edebiliyor.

5- İkame mal ve hizmet tehdidi; Bir endüstri, o endüstri için ikame mal veya hizmetler sunan başka bir endüstri ile doğrudan rekabet halindedir. Bu durum şirketler için de geçerlidir.

Endüstri Mühendisliğinde İş Analizi

Gözlem ve görüşme gibi yöntemler kullanılarak işler hakkında bilgi elde etme sürecine iş analizi deniliyor. Bu süreç, bir işin değişik öğelerinin eksiksiz bir biçimde incelenmesini gerektiriyor. Bu inceleme yalnızca görevlerin ve çalışma koşullarının analizini içermiyor. Aynı zamanda çalışanların bireysel özelliklerini de ele alıyor. İş analizi yaparken endüstri mühendisleri işin öğelerine ağırlık veriyorlar.

İş analizi; bir işin niteliğini, işin yapıldığı şartları, işi yapmak için gerekli beceri, sorumluluk, çaba ve asgari başarı standartlarını tespit etmek amacıyla yapılıyor. İş analizi yapılırken aşağıdaki aşamalar takip ediliyor;

– Analiz edilecek işlerin belirlenmesi

– Soru formunun hazırlanması

– Bilgilerin toplanması, gözlem yapılması

– Bilgilerin tasniflenmesi, değerlendirilmesi

– İş analiz bilgilerinin kullanılması

Endüstri mühendisleri iş analizi ortaya koyarken endüstri mühendisliği risk analizi ile vaka analizlerini de değerlendiriyorlar. Şirketin/firmanın geleceği için risk yönetiminin nasıl yapılacağı konusunda olası bütün riskleri önünüze seriyorlar

Endüstri 4.0 Swot Analizi

SWOT Analizi, endüstri analizi yaparken kullanılan tekniklerden biridir. Endüstride/sektörde; güçlü (Strengths), zayıf (Weaknesses), fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılıyor.

Endüstri 4.0, sanayinin dördüncü devrimidir. Üretim sanayinde nesnelerin interneti ve yapay zekaya geçiş teknolojinin endüstride etkin olarak kullanılmasıdır. Endüstri dördüncü devrimini yaşarken, sektöre yeni girecek veya adapte olacaksanız endüstri mühendisliği swot analizi ile piyasa yoklaması yapabilirsiniz. Swot analizine göre Endüstri 4.0’ın;

Güçlü yönleri; farkındalık, sanayide kapasite ve yapılanma, motivasyon, Ar-Ge,

Fırsatları; sektörel, yeni pazar ve bölgesel,

Zayıf yönleri; yatırım zorlukları, makine bağımlılıkları, işgücünde uzmanlık,

Tehditleri; üretim maliyetlerinde değişim, değerli hammadde tedariği ve enerji olarak sayabiliriz.

Endüstri Mühendisliği Vaka Analizi Örnekleri

Gerçek ya da kurumsal bir iş durumunu çeşitli çalışmalar yapıp, mevcut durumu ortaya koyarak çözüme kavuşturma çalışmasına vaka analizi (Case Study) deniliyor. Bu bir genel sektör tanımıdır. Bunu endüstri mühendisliğine indirecek olursak endüstri mühendisliği vaka analizi mantıksal bir yapı oluşturarak, iş problemlerini çözme yeteneğinizi arttırmaktır.

Endüstri mühendisi vaka analizi yaparken uygulanabilir ve optimal çözümü bulmak için çalışır. Bunun en güzel örneği endüstri mühendisliği vaka analizi örnekleri içinde yer alan Domino’s uygulamasıdır. 2008 yılında pazarlama konusunda Domino’s sıkıntı yaşıyordu. 2010 yılında CEO’luğa J. Patrick Doyle getirildi.

İlk olarak endüstri mühendisliği veri analizi ile vaka analizi yaptırıldı. Pizza ustaları değiştirildi. Menülerde düzenlemeye gidildi. Hızlı teslimat için 30 dakika koşulu konuldu. Bu yeni düzenleme ve uygulamalarla birlikte şirket başarısını artırdı.

Endüstri analizi, piyasada ayakta durabilmek, rekabet ortamına ayak uydurabilmek için yapılıyor. Bir nevi pazar araştırmasıdır. Bu araştırmayı yaparken de Porter’ın 5 kuvvet, SWOT analizi gibi teknikler kullanılıyor. En önemlisi endüstri mühendisliği alanına giren risk, sistem, vaka ve veri analizlerini yaptırmaktır. Bunları yaptırdığınız takdirde size uygun sektörü bulabilirsiniz.

Umarım yazıyı beğenmişsinizdir. Ayrıca bu yazıyı da okumanızı tavsiye ederim: Kendine Yatırım Yapmak

6000+ Abone Arasına Katılın!

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

Fırat Acar
Fırat Acar
Kendini sürekli geliştiren, her yanlışta ders çıkaran, makale yazmayı, satranç oynamayı, boks yapmayı, kitap okumayı, film izlemeyi seven blogger.

Alakalı İçerikler

CEVAP VER
Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son İçerikler