Pazar, Nisan 14, 2024

Dijital Dönüşüm Nedir, Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşüm bir işletmedeki iş süreçlerinin iyileştirme ve gelir yükseltme amaçlarıyla dijitalleştirilmesidir. Tüm sektörleri içinde barındıran dijital dönüşüm, yapay zekâ, sanal gerçeklik, dijital imza, sosyal medya yönetimi gibi geniş bir kategoriyi içinde barındırır. Bu yazıda dijital dönüşüm nedir faydaları nelerdir, neden önemlidir ve dijital dönüşüm trendleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm şirketlerin değişen teknolojilere ve bununla birlikte değişen müşteri profillerine daha iyi hizmet etmek ve verimli olmak için yenilikçi fikirleri ve projeleri benimsemesidir. Bu bağlamda dönüşümü tek bir sektör ya da alanla sınırlamak mümkün değildir. Birçok sektörün birbiriyle etkileşimini içerir. Oldukça riskli olmasının yanı sıra iş dünyasında çok büyük fırsatlara ve büyük getirilere de sebep olabilir.

Dijital Dönüşümün Faydaları

Verimlilik: Dönüşümle birlikte gelen teknolojiler iş süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği artırır, zaman tasarrufuyla birlikte istenilen hedeflere daha kısa sürede ulaşmak mümkündür.

Müşteri Deneyimi: Dönüşümler mobil uygulamalar, sipariş takip teknolojileri, müşteriyle iletişimi kolaylaştıran yapay zekâ modelleri gibi müşteri deneyimini iyileştirecek teknolojileri de içerirler. Müşteriye kolaylık sağlayacak bu tarz girişimler müşterinin elde tutulmasını sağlarken yeni müşterilerin kazanılmasını da kolaylaştırır.

Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Dönüşümü şirketler için vazgeçilmez unsurlardan biri haline getiren sebeplerden biri de şirket maliyetlerinde önemli ölçüde sağladığı tasarruflardır. Ekipman bakımları, lojistik ve teslimat, enerji, insan kaynakları, müşteri desteği harcamaları gibi sürekliliği olan maliyetler dönüşümün sağladığı teknolojiyle optimize edilerek azaltılabilir. Ayrıca yapay zekâ, akıllı sensör, cihazlar ve makine öğrenimiyle görevler otomatikleştirilebilir.

Rekabet: Dijitalleşmeyle birlikte şirketin tüm alanlarında yenilik ve kolaylık sağlanır. Ürün ve hizmet kalitesinde gerçekleşen artış, şirketlere artan ciro ve rekabet gücü şeklinde yansır. Şirket içinde yeni teknolojilerin ve yazılımların kullanılmasıyla düzenli ve güncel bir sistem oturtularak şirketin yaşam süresi uzatılır.

Neden Önemlidir?

Dijital dönüşümle birlikle şirketler yeni teknolojilerin bütününe karşı daha ılımlı yaklaşır ve rekabetçi ortamın içinde kalırlar. Sektörün içinde ayakta kalmak isteyen şirketler için dönüşümün benimsenmesi zorunluluktur. Şirketler dönüşüme ayak uydururken sektörün içinde kalmanın yanı sıra büyümeyi ve gelir artırmayı da garantilemiş olurlar.

Dijital Dönüşüm Unsurları

Dönüşümü sadece teknoloji olarak düşünmek ve ele almak başarı için tek başına yeterli olmayacaktır. Dönüşüm içerisinde insanları ve iş süreçlerini de barındırır ki bu da dönüşümün gerçekleşmesini karmaşıklaştıran etkendir. Dönüşümü gerçekleştirmek isteyen liderlerin etkili bir sonuç elde edebilmesi için göz önünde bulundurması gereken üç adım vardır:

Vizyon: Dönüşümün etkili olabilmesi için doğru bir vizyonun varlığı şarttır. Burada iş büyük oranda liderlere düşmektedir. Liderler doğru bir vizyon belirlemek için şirketi, sektörü ve ilgili teknolojiyi iyi bilmelidir. Buna uygun olarak belirlenen vizyon ise iletişim yoluyla çalışanlara hissedarlara aktarılmalıdır. Gerekli tüm muhatapların vizyonu bildiğinden emin olunduktan sonra vizyonun hayata geçirilmesi gerekir. Liderin ekibe rol model olması vizyonun empoze edilmesine kolaylık sağlar.

Araçlar: Verilendirmenin tek bir sistemden ziyade çeşitli şirket içi sistemlerde farklı uygulamalar tarafından yönetilip depolanması verilerin bölünmesine sebep olur ve şirket içi sistemlerin işbirliği yapmasını zorlaştırır. Bunun yerine, merkezi bir veri havuzuna sahip olmak, verilere ulaşımı kolaylaştırarak verilerin işlenmesini daha sağlıklı bir hale getirecektir. Ayrıca ortaya çıkan istatistikler ve algoritmalar daha tutarlı olmasını sağlayacaktır.

Zamanlama: Dönüşümün gerçekleşmesi için atılacak adımların zamanlaması elde edilecek sonucun fayda ya da zarar getireceğini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Benimsenecek teknolojinin olgunluğu ve şirketin değişime gireceği hız detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Bu kararın doğru verilebilmesi için liderlerin ve BT ekibinin bir araya gelerek çalışması gerekir.

Dijital Dönüşüm Türleri

Tüm şirketlerin benimseyebileceği dört ana dönüşüm türü bulunur. Bunlar iş süreci, iş modeli, iş faaliyet alanı, kuruluştur.

  • İş süreci: İş akışlarının gelişmesi için yenilikçi dönüşüm yollarıyla ilgilenir. Amaç daha iyi iş sonuçları elde etmektir.
  • İş modeli: Teknolojik bir dönüşümle mevcut bir iş modelinin yeniden oluşturulmasıdır. Amaç geliri ve müşteri erişimini artırmaktır.
  • İş faaliyet alanı: İşletmenin yeni bir faaliyet alanına hâkim olmasıyla gerçekleşir. Gerçekleşebilmesi için şirketlerin yeni tekliflerden ziyade mevcut teklifleri genişleten dönüşümlere odaklanması gerekir.
  • Kuruluş: Kültür dönüşümü olarak da adlandırılan kuruluş dönüşümü, kuruluşun ya da kurum kültürünün yeniden oluşturulmasıyla gerçekleşir. Amaç rekabet avantajı kazanmak ve hedeflere daha hızlı ulaşmaktır.

Dijital Dönüşüm ve Dijitalleşme Arasındaki Farklar

Dijitalleşme tek başına bir dönüştürücü değil, dijital dönüşüm yolculuğunun ilk adımıdır. Dijitalleştirme iş süreçlerine dâhil olan somut ve fiziksel süreçlerin dijitale dönüştürülmesidir. Dijitale dönüşebilen süreçler bilgisayar sistemi tarafından tanınabilecek, analiz edilebilecek ve daha sonra faydalı bilgiler elde etmek için kullanılabilecek niteliklere kavuşmuş olur. Eski sistemlerin modernleşmesi, kâğıt temelli süreçlerin otomasyonu, var olan bir sistemin çevrimiçi ortama taşınması başlıca dijitalleşme projeleridir. Geçmişte kâğıt üzerinde gerçekleşen süreçlerin dijitalleşmeyle birlikte bilgisayar üzerinde dijital formlara ve evraklara dönüşmesi dijitalleşmeye örnek olarak gösterilebilir.

Dijital Dönüşüm Örnekleri

  1. Satış: Dönüşümle birlikte müşteriler ve tüketiciler hakkında çok fazla veri toplanması ve bu verilerin analiz edilmesi mümkündür. Müşterilerin birey olarak ele alınmaları ve yaşanan deneyimlerin kişiselleştirilmesi, satıcıların müşteriyi daha iyi hedeflemesini ve ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak verir.
  2. Müşteri Hizmetleri: Müşteri hizmetleri mobil uygulamalar, sosyal medyanın aktif kullanımı ve elektronik ödeme gibi farklı teknolojileri kullanarak insan gücüne dayalı birçok görevi otomatikleştirir. Bunun sonucu olarak müşterilere daha hızlı ve daha keyifli bir deneyim yaşatır.
  3. Pazarlama: Dönüşümle birlikte müşterilere sosyal medya, e-posta veya çevrimiçi reklamlarla ulaşmak hem daha kolay hem de daha az maliyetlidir. Ayrıca teknolojiyle harmanlanmış bu pazarlama yöntemleri analitik izlemeye olanak verir.
  4. Bankacılık: Dönüşüm mobil bankacılık uygulamalarını yaygın hale getirerek insanların finans işlemlerini fiziksel bir ortamda şahsen yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. İnsanlar yaptıkları ödemeler için de telefonlarını kullanarak daha güvenli olduğunu düşündükleri yolları tercih edebilirler.

 

Dijital Dönüşüm Trendleri

Dönüşüm tüm sektörlerde yenilikler yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda sıkça karşılaşacağımız trendler şunlardır:

Dijital Ödemeler: Tüketiciler için büyük kolaylık sağlayan dijital ödemeler, üstün güvenlik sistemleri sağlamasıyla tüketicileri kendine çekmektedir. Bu sebeple nakitsiz ödeme işlemlerin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

5G ve Wi-Fi 6: Sürekli artan veri mevcudiyetinin önümüzdeki yıllarda bilgi alışverişi için yeterli olmayacağı düşünülüyor. Beşinci nesil ağ olarak da bilinen 5G bağlantısı ve Wi-Fi 6’nın bağlantı ve veri alışverişini hızlandıracağı ve beklentileri karşılayacağı öngörülüyor.

Blok Zinciri Uygulamaları: Kripto para birimleriyle adını sıkça duyuran blok zinciri güvenli bir uygulama olması sebebiyle enerji inovasyonu, gayrimenkul yönetimi ve fikri mülkiyet gibi yeni alanlarda da uygulama geliştirecektir.

Edge Bilişim: Edge bilişim, bir uygulamanın verilerini diğer uygulamalara gönderilmeden yaratıldıkları yerin daha yakınında işlenip analiz edilmesini sağlayan bir paradigmadır. Yanıt sürelerini iyileştirerek birçok sorunu çözebilecek bir dönüşüm trendidir.

Otonom Araçlar: Tesla ve General Motors gibi şirketlerin öncülük ettiği araçlarda yapay zekâ kullanımının artması otomotiv sektörüne büyük yenilikler getirecektir.

Yapay Zekâ ve Makine Öğrenimi: Her an gittikçe artan veri yığınının analiz edilmesi, işlenmesi, güvenli bir şekilde korunması ve daha sonra faydalı bir amaç için kullanılması tüm sektörler için yol gösterici bir unsurdur. Bunun gerçekleşebilmesi için yapay zekâ ve makine öğrenimi gereklidir. Gelecek yıllarda bu sektörlerde büyük yatırımlar gerçekleşecektir.

Her Zaman Bağlı Bilgisayar (ACPC): HP, Huawei, Xiaomi gibi büyük şirketler bir cihazın uzun süre kesinti gerçekleşmeden internete bağlı kalmasını sağlayan teknolojileri kullanmaya başladı. Gelecek yıllarda da bu teknolojiyi içeren bilgisayarlara olan talebin artması bekleniyor.

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik: Bilgisayar oyunlarıyla öne çıkan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik şimdi de eğitim süreçlerinde kullanılacak eğlenceli ve dinamik bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Öğrenmeyi gerçekçi kılarak öğrenenler için daha çekici hale getiren bu teknolojinin ilerleyen yıllarda yaygınlaşacağı düşünülüyor.

6000+ Abone Arasına Katılın!

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Alakalı İçerikler

CEVAP VER
Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son İçerikler