Vatandaşlık Temel Haklarımız Nelerdir, Neden Bilmemiz Gerekiyor?

6031
Vatandaşlık Hakları

Vatandaşlık temel haklarımız öncelikle vatandaşların konulara eleştirel bakabilen, kendi düşüncelerini ifade edebilen, başkalarının düşüncelerine saygılı, barış içinde bir arada yaşama gelenek göreneklerine ve kültürüne sahip, topluma duyarlı, toplumun iyiliği için harekete geçebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir.Bu şekilde vatandaşlar haklarını, sorumluluklarını, özgürlüklerini öğrenirken yaşadıkları çevre huzur dolu, bir refaha kavuşmuş olacaklardır. Daha önemlisi ise eşitliği ve adaleti tam anlamıyla öğrenmiş olacaklardır…

Vatandaşlık Temel Haklarımız Nelerdir?

Vatandaşlık hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır. Vatandaşlık hakları 3 bölümden oluşuyor.

  1. Kişi Hakları
  2. Sosyal ve Ekonomik Haklar
  3. Siyasi Haklar
Kişi Hakları

Kişi hakların en temel hakkı yaşamaktır. Vatandaşlık Temel haklar ve özgürlüklerin uygulanması öncelikle yaşama hakkına bağlıdır. Herkes bir diğerinin yaşama hakkına saygı

kisi-haklari
Vatandaşlık Temel Haklarımız Nelerdir?

göstermelidir.

1.Yaşama hakkı,
2. Kişi dokunulmazlığı,
3. Kişi hürriyeti ve güvenliği
4. Özel hayatın gizliliği ve korunması
5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti
6.Din ve vicdan hürriyeti.
7. Düşünce ve kanaat hürriyeti
8. Bilim ve sanat hürriyeti,
9. Basın ve yayınla ilgili hürriyetler
10. Toplantı hak ve hürriyeti
11. Mülkiyet hakkı,
12. Hak arama hürriyeti.
13.Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Yaşama Hakkı


Vatandaşlık Temel hakları Yaşama hakkı bütün hakların temelinde olduğu için hiçbir şekilde engellenemez.

Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
– Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğüne, dokunulmamasını ve kimseye işkence yapılamayacağını ifade eder. Bu hak, kişinin yaşamasını ve vücut bütünlüğünü güvence altına almaktadır.
Özel Hayatın Gizliliği

– Kişilerin özel yaşamı da devlet tarafından güvence altına alınmıştır.”Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

– Yerleşme ve seyahat özgürlüğü kişinin istediği yerde oturmasını veya seyahat edebilmesini kapsar. “Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.
Din ve Vicdan Özgürlüğü

– Din ve vicdan özgürlüğü kişinin istediği bir dine inanmasını ve ibadetlerini serbestçe yapabilmesini kapsar. Din demokratik devletlerde serbestçe kullanılırken baskıcı yönetimlerde ise bu özgürlüğün kullanılması zor olur.
Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü
– Düşünce ve bir konuda karar verebilme insana özgü özelliklerin başında gelir. İnsanın geliştirilebilmesi ve kişilik kazanabilmesi için özgürce düşünebilmesi gerekir.
– Demokrasi ile düşünce ve kanaat özgürlüğü arasında sıkı bir ilişki vardır. Anayasamızın 25. maddesinde, ‘Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.
kisi-haklari
kişi hakları
Bilim ve Sanat Özgürlüğü

– Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hakkına sahiptir. Demokratik devlet, bilim alanında çalışanları teşvik eder. Sanatçıyı korur. Bilimsel çalışmaları teşvik eder.

Basın ve Yayın Özgürlüğü

– Basın özgürlüğü, insanların görüşlerini gazete, kitap, dergi ve televizyon gibi araçlarla topluma duyurabilmesini ifade eder. Basın özgürlüğü insanların okul dışında da eğitilmesine imkan sağlar.
Toplantı Hak ve Özgürlüğü

– Bu özgürlük kişilerin toplu halde düşüncelerini açıklamasını ifade eder. Düşünce özgürlüğünün devamı olan bu özgürlük dernek kurma özgürlüğünü de kapsar.

– Bu demokratik hakkın kullanılmasında diğer kişilerin hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi gerekir.

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması

– Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ancak kanunla yapılabilir.
– Devlet temel hak ve hürriyetleri ancak belli bir ölçüde sınırlayabilir.

1 YORUM

  1. Vatantaşlık hakkı içinde Yargılanma hakkı da yazılması gerekirdi bence. Çünkü kapitilasyonlara göre ve halen geçerli olan anlaşmalara göre şahıslar kendi ülkelerinde olmasa bile yargılanma haklarını tabi oldukları milletlerin kanunlarına göre yargılanma seçme özgürlükleri var. Ama bunu uygulayan artık bir ülke kalmadı o ayrı bir dava.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here