Ana Sayfa Kendini Geliştir Eğitim Toplumsal Temelde Eğitimin Önemi Nedir?

Toplumsal Temelde Eğitimin Önemi Nedir?

0
6654
eğitim

Her okuyucunun bildiği üzere, toplum bireylerden oluşmaktadır. Aslına bakılacak olursa, toplum bir bütünse, bu bütünün parçaları şüphesiz insandır. İnsan da yapısı gereği çok değişken ve farklı bir tür olduğundan dolayı toplum, dinamik bir yapıdır. Dinamikten kasıt da elbette toplumsal bir gelişim veya geriye gidiştir. Toplumsal bir gelişim ya da geriye gidiş de elbette insani bir çaba gerektirir. Eğer toplumu oluşturan insanlar eğitimin, bilimin, aklın ve ahlakın yolundan giderse toplumsal gelişimden, bağnazlığın ve bilim dışı bilgilerin peşinden giderse şüphesiz toplumsal olarak bir geriye gidişten bahsedebiliriz. Toplumsal gelişimden bahsedildiğinde ise diğer paydaşlardan ziyade eğitimin rolünün daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum.

Eğitimin, toplumsal değişimlerde, oluşumlarda etkisinin büyük olduğu yadsınamaz bir gerçek. Aynı zamanda kontrollü bir değişimin ve gelişimin de var olduğu aynı derecede yadsınamaz bir gerçek. Bu noktada bahsedilen kontrolün, eğitim yoluyla gerçekleştiğini düşünüyorum. Bunun birçok sebebi var ve başlıktan da anlaşılacağı üzere bu yazının temel amacı, eğitimin bu noktadaki fonksiyonundan bahsetmek.

Eğitimin birden fazla fonksiyonunun olduğu bilinen bir gerçek. Fakat bu fonksiyonların en önemlisi şüphesiz eğitimin bireyin toplumsallaşması noktasındaki fonksiyonudur. Bu fonksiyon evrensel bir isteği temeline alır ve tarihin her döneminde de kullanılmıştır. Eğitim süreçlerinin yardımıyla birey, ben düşüncesinden çıkarak biz düşüncesine erişir ve toplumsallaşma sürecini tamamlar. Bu açıdan bakıldığında eğitimin aynı zamanda toplum mühendisliği işlevinin de sağlandığı görülmektedir. Zira toplum mühendisliğinden kasıt, toplumu belirli amaçlar doğrultusunda bir araya getirmektir. Eğitim de bu noktada amaç yaratma fonksiyonunu yerine getirmiş olur. Bu amaç yaratma aşamasında eğitimin toplum üzerindeki etkisinden bahsetmekle birlikte, aynı zamanda toplumun da eğitim üzerindeki etkisinden bahsediyorum. Çünkü eğitim öncelikle toplumu oluşturan insan için vardır ve toplumun dinamikleriyle var olmaktadır. Fakat benim düşünceme göre eğitim, dönemin toplumundan etkilenerek, gelecekteki toplumu oluşturmak ve geliştirmek için vardır. Çünkü eğitim sürekli bir değişim içinde olmak demektir. Eğitim sürekli gelişim gerektirir, tıpkı toplum gibi. O dönem toplumda var olan sorunların, gelecek dönemdeki toplumda olmaması noktasında kritik rol oynar.

Toplumun gelişimi, değişimi, oluşumu ve bireyin toplumsallaşması noktasında eğitimin rolünden bahsettik. Bu boyutlarda eğitim şüphesiz büyük rol oynamaktadır fakat buna benzer bir rolü, toplumsal mirasların bir sonraki nesle aktarılması noktasında da oynamaktadır. Bu boyut şüphesiz, toplumların, milletlerin ve devletlerin, kültürel anlamda var olmalarını sağlamaktadır. İnsan, geleneklerinin ve var olan bilgilerinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlar. Bu varoluşsal bir güdüdür. İnsanın parçası olduğu toplumların da şüphesiz gelenekleri, görenekleri ve kendilerine ait kültürel bilgileri bulunmaktadır ve tüm bunları gelecek kuşaklara aktarma noktasında bir istek duymaktadır. Tarihin her döneminde de bu isteği karşılayan bilim, eğitimdir. Aslına bakılacak olursa eğitim, tüm bu istekleri karşılamak için var olmuştur, yani var oluşunu temel olarak bu isteğe borçludur. Eğitim bu boyutuyla yerel bir meseledir. Bundan ötürü de yerel bir politika ister ve milli eğitim politikaları bu fonksiyonu temel alır.

Yazının su ana kadarki kısmında anlatmak istediğim şeyleri özetlemem gerekirse; eğitim insan için vardır. İnsanın isteklerini, arzularını, özelliklerini ve geleneklerini göz önüne almalıdır. İnsanın oluşturduğu toplum da önemlidir şüphesiz. Toplumlar dinamik yapıdadırlar ve sürekli bir değişim istemektedirler. Toplumsal ve bireysel gelişimi sağlama ve bu gelişimi gelecek nesillere aktarıp, baki kılma yeteneği temel olarak eğitim bilimine aittir. Eğitim süreçleri de şüphesiz, toplumu ve insanı temel almalıdır. Toplumun ihtiyaçlarını önceleyen eğitim sistemleri, başarıya ulaşma noktasında ilk adımı atmış olan sistemlerdir.

6000+ Abone Arasına Katılın!

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

YORUM YOK

CEVAP VER
Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz