Cumartesi, Nisan 13, 2024

Tasarım Nedir?

Tasarım herhangi bir ürünün ya da modelin üretiminde, somut bir veri elde edilmesine olanak tanıyan düşünme sürecidir. Tasarlamak genel itibariyle değerlendirildiğinde ise tasarımın konumu, ilk yapılan eylemdir. Tasarımın özellikleri bir ürüne ait çizimler, şekiller, renkler, dokular ve uyandırdığı estetik boyut olarak sıralanabilir.

Üretim sürecindeki fikirlerin somut biçime bürünmesi tasarımdır. Bunun yanında herhangi bir plan ya da inşa söz konusu olduğunda, yapılan tüm hesaplar ve mimari detayların oluşturulması da tasarım olarak nitelendirilir. Peki, tüm yönleriyle tasarım nedir? Bu yazımızda tasarımın ne olduğuna ve kapsama alanına detaylı bir şekilde yer vereceğiz.

Tasarım Nedir?
Tasarım Nedir?

Tasarım ve Kapsamı

Kullandığımız ”tasarım” kelimesi aslında İngilizce ve Fransızcada yer alan ”design” sözcüğünün bir karşılığı olarak biliniyor. Tasarım, üretim sürecindeki fikirlerin kavramlar ile olan bağlantısını içeriyor. Bu süre zarfında duyusal olarak kavramlar bir araya getirilerek somut anlamda yeni bir boyut kazanıyor.

Tasarlama esnasında üretim için yaratıcı fikirlerin analiz edilmesi ve bu analizlerin modeller, çizimler ya da şekiller olarak ortaya koyulması kapsamında ilerlemesi gayesi güdülüyor. Her tasarım farklı algı düzeylerine etki edebileceğinden aynı zamanda sanatın da bir parçası diyebiliriz. Sanat faaliyetleri birbirinden ne kadar farklı ve özgün olursa yarattığı olumlu etkinin şiddeti de o derece değişebiliyor.

Tasarımcı Kime Denir?

Teknik ürünlerin tasarımını gerçekleştiren kişilere tasarımcı deniyor. Sanat ve sanayi bu noktada birbirinden yarılıyor. Sanat ürünlerinin tasarımını sanatçılar gerçekleştirirken sanayiye hizmet eden teknik ürünlerin tasarımını tasarımcılar gerçekleştiriyor. Tasarımcılar için bir ürünün üretimi gerçekleştirirken farklı parametreler vardır ve bunlara uymak gerekir. Bu durum sanatçılar için pek fazla geçerli değildir çünkü sanatçılar tasarı sürecinde daha parametrelere uymak gibi bir zorunluluk hissetmezler.

Tasarımcılar geliştireceği üründe hangi amaca hizmet ediyorsa o amaç doğrultusunda verilmesi gereken anlamı yaratmaya çabalarlar. Tüm tasarım süreci bu mantık doğrultusunda şekillenerek ortaya söz konusu tasarım çıkar. Tasarımcıları birbirinden ayırarak başarısını ortaya koymasını sağlayan yegane şey ise hayal gücünü etkin kullanabilme ve somut gerçekliklere uygulayabilme yetisidir.

Tasarımın İlkeleri

Tasarımlar, tasarım ilkeleri dikkate alınarak üretildiğinde daha dengeli sonuçlar ortaya koymaya yardımcı olur. Tasarım ilkeleri tasarımın bütününde kendini gösterir. Peki, tasarım nedir? Tasarımın ilkeleri nelerdir? Tasarımın beş tane ilkesi bulunuyor.

Tasarım ilkelerini şu şekilde sırlayabilir;

  • Oran orantı ve görsel hiyerarşi
  • Bütünlük
  • Denge
  • Devamlılık
  • Vurgulama ve baskınlık

Tasarımlar bu ilkeler doğrultusunda üretildiğinde daha etkileyici ve başarılı unsurlar olarak yerlerini alıyor. Üretim sonucunda yapıldığı kitlede yaratacağı etkinin de önemli bir parçasını oluşturan bu unsurlar tasarımlara adından söz ettirirken tasarımcının da daha nitelikli bir konumda olmasına olanak tanıyor.

Tasarım Süreci Nedir? Nelerden Oluşur?

Tasarım süreci ilk olarak nasıl bir probleme çözüm getirilmek istendiği noktasında başlar. Problem doğru bir şekilde tanımlandığında sürecin ikinci aşaması olan bilgi toplama aşamasına geçilir. Mevcut problemle ilgili olarak toplanan bilgiler ile nereden hareket edileceğine karar verilir.

Bu aşamada standartları zorlayarak farklılık yaratmak önceliklidir. Diğer aşama ise yaratıcı düşünmek ve buluş yapmak. Bu aşamada toplanan bilgiler ve mevcut probleme getirilen çözümler fonksiyonelliğe dönüşebiliyorsa bir diğer aşamaya geçilerek ilerlenebilir. Yaratıcı düşünme modeli tasarımın bel kemiğidir.

Yaratıcı düşünme iki aşamadan meydana gelir. Birincisi fikrin kağıda dökülmesi ve eskizlerinin yapılmasıdır. İkincisi ise söz konusu eskizin daha da detaylandırılmasıdır. Birinciye dışavurum yaratıcılık denilirken ikinci eyleme üretken yaratıcık denir. Tasarımın en son aşaması ise fikirlerin uygulanmasıdır. Tüm çalışma uygulanarak somutluk ve netlik kazanır.

Perspektif Nedir Kaça Ayrılır?

Tasarımcı Nasıl Düşünmelidir?

Tasarımcılar hayal gücünü geniş tutmalı ve yaratıcı düşünmeye çalışmalıdır. Tasarımcı olmanın temel gerekliliklerinden biri olarak değerlendirilebilecek yaratıcı düşünce hayal gücünün sınırlarını zorlamakta esastır. Detaylara önem vererek titiz çalışmaya gayret etmeliler.

İletişim konusunda kendilerini geliştirmiş ve problem yaşamayan kişilerdir. Gözlem yetenekleri kuvvetlidir ve yeniliklere açık olmalıdırlar. İnovatif gelişmeleri yakından takip ederek çağın hızını yakalamalılar. Zaman yönetimi konusunda iyi olmaları gerektiğinden planlamacı davranmalıdırlar.

Tasarım Nedir?
Tasarım Nedir?

Ürün Olarak Nitelendirilen Nedir?

Ürün, sanayi ve endüstri bünyesinde ya da bireysel yollarla üretilen kompleks detaylı nesnelerdir. Kompleksten kasıt üretim aşamasında birçok parametreden geçmesidir. Bunlar ürünün grafik sembolleri, ürün hakkındaki sunumlar, eskizler ve modellemeler olarak sıralanabilir.

Tasarımın En Temel Amacı Nedir?

Tasarımın asıl amacı yenilik olarak belirtilebilir. Tasarımlar bir icat, bir yenilik ya da bir geliştirilmiş ürün olabilir. Hangisi olursa olsun mevcut normallerin dışına çıkarak farklılık ortaya koymak dikkat çekici hale gelir. Bu bağlamda tasarımın en temel amacı yenilikçi düşünerek yaratıcı tasarımlar ortaya koymak olarak nitelendirilebilir.

Tasarımın Dalları ve Kapsamları

Tasarım temelde üç ala ayrılarak incelenir. Bunlar; grafik, çevre ve endüstriyel tasarımlardır. Grafik tasarımın kapsamı genel olarak logo tasarımları, katalog, dergi, kitap, broşür, web tasarımları vb. çalışmalar olarak geniş bir alanı kapsar. Grafik tasarımlarda iletişim güçlü tutulmaya çalışılarak istenen mesaj iletilmeye çalışılır.

Endüstriyel tasarım; teknolojik ürünler, ergonomik ve teknik özellikler, mobilyalar, beyaz eşyalar gibi ürünleri kapsayarak iyileştirmeye çalışır. Çevre tasarımındaki amaç ise peyzaj çalışmaları doğrultusunda genişleyen bir tasarım dalıdır. Çalışma alanı iç mekan ve çevre olduğu için oldukça geniş kapsamlıdır.

Tasarımda Uygunluğun Önemi Nedir?

Uygunluk ürünün diğer özellikleri ile birlikte çalışan bir özellik olarak kendini gösterir. Bu bağlamda üründe kompozisyonu güçlendirerek ahengi ortaya koyar. Temel tasarım ilkeleri içerisinde de değerlendirilen uygunluk bütünlük ile benzer anlamlara gelir.

Bütünlüğü ve uygunluğu doğru uygulanmış tasarımlar daha sistemli bir fonksiyonelliğe de hizmet eder. Tasarım aşamasında da uygunluğu etkin kılmak için her aşamada bütünlüğe ve harmoniye önem vermek gerekir.

6000+ Abone Arasına Katılın!

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

Fırat Acar
Fırat Acar
Kendini sürekli geliştiren, her yanlışta ders çıkaran, makale yazmayı, satranç oynamayı, boks yapmayı, kitap okumayı, film izlemeyi seven blogger.

Alakalı İçerikler

CEVAP VER
Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son İçerikler