Sosyal ve Ekonomik Haklar Nelerdir?

10751
Sosyal ve Ekonomik Haklar

Toplumda yaşayan herkese insanlık onuruna yaraşır bir yaşam düzeyi, oluşturmayı amaçlayan, eşitliği ve toplumsal dengeyi sağlamak amacıyla vatandaşlara sosyal ve ekonomik haklar tanımıştır. Ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı, sağlık, çevre ve konut hakkı, gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi, tarih, kültür ve tabiat korunması, Çalışma hakkı, tüketici hakları ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda çalışmaları sağlamak ve vatandaşların çalıştıklarının hakkını almasını amaçlayan haklardır. Sosyal ve ekonomik haklar bu özgürlükleri başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu olan en önemli haklardan bir tanesidir.

Sosyal ve Ekonomik Haklarımız şunlardır:
 1. Ailenin korunması,sosyal-ve-ekonomi-haklari-kopya
 2. Eğitim ve öğrenim hakkı,
 3. Çalışma hakları,
 4. Toplu iş sözleşmesi,grev hakkı ve lokavt,
 5. Ücrette adalet sağlanması,
 6. Sağlık,çevre ve konut hakkı,
 7. Gençliğin korunması ve spor hakkı,
 8. Sosyal güvenlik hakları,
 9. Tüketici hakları,
 10. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması.
  sosyal-ve-ekonomi-haklar• Ailenin Korunması

Aile, toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

• Eğitim Ve Öğrenim Hakkı

-Kimse, hiçbir vatandaşın eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakamaz.

Çalışma Hakkı

Vatandaşların çalışma hakkı, özgürce edinebilecekleri bir işle yaşamlarını sağlama fırsatı bulacaklardır.

• Konut Dokunulmazlığı

– Herkes evinde ailesi ile birlikte rahatsız edilmeden bir yaşam sürme hakkına sahiptir.”Kimsenin konutuna dokunulamaz. Kanuna bağlı hakim kararı olmadıkça; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınan mercin emri bulunmadıkça, kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.” ifadesi yer almaktadır.

 • Eğitim Hakkı

-Eğitim hakkı insanların en önemli özelliklerinden birisi de eğitilebilen bir varlık olmasıdır. İnsanın bu özelliğinin geliştirilmesi eğitim hakkının olmasına bağlıdır. Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.
– Hiçbir kimse eğitim hayatımıza engel olamaz. Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim ülkemizde Atatürk İlke ve İnkılaplarına göre düzenlenir. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

 • Sağlık Hakkı

– Sağlık hakkı, insanların temel haklarından biridir. İnsanların sağlıklı yaşayabilmeleri için, öncelikle koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Kaynak: SGK

Temel vatandaşlık haklarımızdan olan  sosyal ve ekonomik haklar, insanların ekonomik ve sosyal gelişme konusunda kendilerini daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde geliştirmelerine büyük bir katkıda bulunacaktır.

3 YORUMLAR

 1. Yaşam hakkı ana rahmine düşme ile başlar ve her birey için ilerleme sağlar. Sosyal haklar ise doğumdan sonra başlar ve her bir bireyin devlet tarafından korunmasına yönelik bir uygulamadır. Sosyal devlet olmayı yeni öğreniyoruz henüz. Millet olarak inşallah haklarımıza sahip çıkmayı da en kısa zamanda öğreniriz.

 2. Sosyal haklar kanunla belirli çizgiler içinde insanlara verilmiş en özel haklardır. Bu tür hakların savunulması ve karşı konulması anayasal düzenle korunmaktadır.

 3. Bu kadar hakkımız olduğunu bilmiyordum. Boşa yaşıyormuşuz sosyal haklar deyince ben bir tek çalışma ve maaş aklıma geliyordu. Teşekkürler bilgilendirmeler için

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here