Psikolojik Danışman Kimdir Ve Kendilerini Nasıl Geliştirebilirler?

psikolojik danışman

Psikolojik Danışman Kimdir? Psikolojik danışmanlar, üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun olmuş, alanlarında deneyimli ve uzman kişilerdir.

Psikolojik danışman, danışanların daha etkin bir biçimde yaşayabilmeleri için gerekli olan koşulların kapılarını aralayan, bireyin kullanılmayan veya yetersiz kullanılan kaynaklarını, fırsatlarını görmesini sağlayarak bireye sorunlarla başa çıkabilme gücünü hissettiren böylece bireyde günlük yaşamda etkili bir şekilde sorunlarının üstesinden gelme becerisinin gelişmesini sağlayan kişidir.

Pek çok insan yaşamın beraberinde getirdiği değişikliklere kendi çabası, arkadaşları, ailesi sayesinde uyum sağlayabilmektedir. Bununla birlikte bazen yaşam öyle bir noktaya varabilir ki ruh sağlığı alanında profesyonel bir kişinin desteğine ihtiyaç duyarız ve aldığımız bu destekle yaşadığımız duruma daha kolay uyum sağlayabilir ve yaşadığımız durumun daha kolay üstesinden gelebiliriz. Psikolojik danışman, günlük yaşamın içerisinde tam da bu bahsedilen zamanlarda yaşamınızın daha yaşanılır kılınmasını sağlayan, yaşamınızı zenginleştiren, değişimin aracı olan ruh sağlığını koruyucu hizmette bulunan kişidir.

Sebep ne olursa olsun, yaşam birey için bazen o kadar yıkıcı bir hal alabilir ki, aşırı stres, tatminsizlik ya da mutsuzluk gibi duygu ve durumlar, yaşamın normal akışında devam etmesini olanaksız kılabilir. Psikolojik danışman, bireyin öngörülebilir nitelikli, gerginliğe yol açan bazı olaylara hazırlıklı olmasını, kendi kendine yardım etmesini sağlayarak bireyin değişen yaşam koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olur.

Bunu da okuyabilirsiniz: Klinik Psikoloji Nedir? Klinik Psikologların Kariyer Fırsatları Nelerdir?

Kişisel olarak güçlenen danışan cesaret göstererek birçok yeni davranış dener. Psikolojik danışma sürecinde, bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında birçok değişim gerçekleşir.

Psikolojik Danışma Nedir?

Psikolojik danışma, kişiler arası ve kişisel sorunların daha iyi tanımlanması ve daha etkili çözülmesi sürecinde ortaya çıkmıştır.

blankPsikolojik danışma, bireysel (tek başına gerçekleştirilen psikolojik danışma faaliyeti) olabildiği gibi grupla (birden fazla danışanın bir araya gelerek) da yapılabilir.

 

Psikolojik danışma, kişinin hem iç dünyasına ilişkin içsel hem kişilerarası ilişkilerine dair ilişkisel boyutları kapsayan durumları içerir.

Psikolojik danışmanlık, danışanın hayatında kalıcı bir fark yaratan, yapıcı bir değişimle ilgilidir. Psikolojik danışma sırasından danışanlar gelişir ve kendilerini açarlar. Kendi olabilme cesaretini gösterirler.

Olduğu haliyle koşulsuzca kabul edilmenin verdiği müthiş hazla kendini kabul eden danışan, kendisinde rahatsızlık duyduğu, değişmesini istediği yanlarını fark eder. Böylece kendini gerçekleştirmesinin önündeki engelleri yıkar atar. Kendisiyle barış imzalar. İyi ve kötü olarak algıladığı tüm yönleri ile kendini tanıdıkça kendisinin tüm yönleriyle bütünleşir. Kendine olan güveni artan bireyin mücadele gücü de artmıştır. Düşse de kalkacağını bilir artık. Yaşamı da olduğu gibi kabul etmeye başlar böylece.

Havanın her zaman güneşli olamayacağını kabul edişi misali yaşamda da bazen karlı, bazen rüzgârlı, bazen sisli; belirsizliklerle dolu kaygılı günler olacağını, bazen de yağmurlu; üzüntülü zamanlar yaşayacağını fark eder. Ancak er geç güneşin ruhunu aydınlatacağını, içini ısıtarak mutluluk ve sevgi vereceğini bilerek umutla, zor zamanların geçeceği düşüncesini içinde barındırarak yaşamı da,  kendisiyle bütünleştiği gibi tüm yönleriyle kucaklar.

psikolojik danışman kimdir

psikolojik danışman kimdir

 

 

 

 

 

Psikolojik danışma sayesinde birey başkalarının davranışlarını kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçer. Bakış açısındaki değişmeler sayesinde önceden rahatsız olduğu başka kişilerin davranışları artık onun canını sıkmayı bırakır. Çünkü yaşadığı durumu, karşısındaki kişiyi, kendini algılayışı değişmiştir. Önceden bildiği dünyaya yeni bir gözle bakmaya başlar. Bu geniş bakış açısı bireyin yaşadığı durumlara yüklediği anlamların da değişmesini hatta bazen tamamen yeniden yeni bir tanımlama yapmasını da sağlayabilir.

Hepimizin hayatta bir sözlüğü vardır aslında. Farkında olmadan bu sözlüğümüzle yaşarız, dünyaya onun içindeki kelimelerin anlamlarıyla bakarız. Bazen aynı sözcüğe farklı anlamlar yüklediğimizin hiç farkında bile olmadan aynı şeyi ifade ettiğimizi sanarak konuşuruz ama bir türlü anlaşamayız.

Tartışmamızın, birbirimizi anlayamayışımızın sebebini bir türlü çözemeyiz, sonucunda ise kendimizi öfkeli ve çaresiz hissederiz. Psikolojik danışma, kendimizin ve hayatımızdaki kişilerin sözcüklerindeki anlamları fark etmemizi ve daha gerçekçi tanımamıza olanak tanır.

 blank
Psikolojik danışma, bireyin kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel konularda kendini anlaması, amaçlarını belirlemesi, sağlıklı kararlar vermesi, var olan potansiyelini geliştirmesi, problemlerini çözmesi, baş etme becerilerini geliştirmesi için objektif, gizlilik ve gönüllülük esaslarına dayalı, profesyonel bir yardım ve gelişim sürecidir.

 

Psikolojik danışma bir yolculuk, psikolojik danışman ise bu yolculukta size ayna olan kişidir.

blankPsikolojik danışman kimyasal bir tepkimedeki enzim misali sizin gelişim sürecinizi destekler ve hızlandırır. Ulaşmak istediğiniz yere daha kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde ulaşmanıza destek olarak yaşam kalitenizin artmasına ve hayattan doyum almanıza katkı sunar. Bu hayatta gerçekten yapmak isteğiniz şeyler ne ise onları görmeniz için size ışık tutar ve içinizde hissettiğiniz güç ile de motivasyonunuz yükselir. Hayatınızın anlamını ve varoluş amacınızı keşfetmenin hazzı sayesinde ise yaşam enerjiniz ve coşkunuz yükselir.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetinden Hangi Konularda Yararlanabilirim?

·         İlişki Sorunları

·         Ölüm Ve Yas Süreci

·         Sosyal Kaygı

·         Duygusal Boşluk

·         Aldatılma

·         Tekrar Eden Ve Rahatsızlık Duyulan Düşüncelerden Kurtulma

·         Travma Sonrası Stres Bozukluğu

·         Boşanma Süreci

·         Bitirilmemiş İşler (İfade Edilmemiş, Yarım Kalmış Duygu Ve Yaşantıların Etkisinden Kurtulma)

·         Güven Duygusunun Zedelenmesi

·         Teknolojinin Kötüye Kullanımı

·         Tırnak Yeme

·         Tikler

·         Korkular

·         Alt Islatma Ve Alt Kaçırma Durumlarında Yaklaşımlar

·         Özel Eğitim Hakkında Bilgi (Özel Öğrenme Güçlüğü, Otizm, Özel Yetenek…)

·         Yalnızlık

·         Kendine Yabancılaşma

·         Suçluluk Duygusu

·         Ait Olmama Duygusu Yaşama

·         Sınav Kaygısı

·         Yaşamdan Zevk Alamama

·         Değersizlik Duygusu

·         Kendini Yetersiz Hissetme

·         Kendine Olan Güvenin, İnancın Olmayışı

·         Gelecek Kaygısı

·         Ümitsizlik

·         Bunalmışlık

·         Mobbinge Maruz Kalma Durumu

·         Psikolojik Şiddetle Başa Çıkma

·         Fiziksel, Ekonomik, Duygusal, Cinsel İstismara Yönelik Kendini Koruma Becerileri Ve Danışmanlık Hizmeti

·         Kaybetme Korkusu

·         Stresle Etkili Başa Çıkma

·         Etkili İletişim

·         Öfke Yönetimi

·         Özgüven

·         Atılganlık Becerileri

·         Çocuk Gelişimi

·         Ergenlik Dönemi

·         Öğrenme Psikolojisi

·         Gelişim Dönemleri

·         Anne Baba Tutumları

·         Duyguları Yönetme Becerileri

·         Benlik Algısı Ve Benlik Saygısı

·         Kendini Kabul

·         Hayır Diyebilme

·         Dikkati Arttırma Ve Sürdürme

·         Sorumluluk Bilinci

·         Mesleki Tercihi Süreci

·         Sınırlarını Oluşturma Ve Netleştirme

·         Karar Verme Stilleri

·         Duygu Ve Düşüncelerine Yönelik Farkındalık

·         Verimli Ders Çalışma Yöntemleri

·         Motivasyon

·         Aile Danışmanlığı (Aile Danışmanlığı Sertifikası Olan Psikolojik Danışmanlar)

·         Kendini Tanıma Ve Kendini Gerçekleştirme

·         Affetme

·         Hedef Belirleme Ve Geleceği Planlama

·         Olumlu Davranış Kazandırma

·         Zaman Yönetimi

·         Yeni Yaşam Olaylarına Uyum

Yukarıda ve yanda belirtilen ve bunlara benzer birçok konuda psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanabilirsiniz. Böylece yaşadığınız problemlerle daha etkili başa çıkma şansı elde etmiş olursunuz.

Hayatınıza yaşam katmanıza katkıda bulunan psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak aynı zamanda kendinize verdiğiniz önemi ve değeri de göstermektedir.

                                                                          

Hackney, H. Ve Cormier, S. (2008). Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri: Psikolojik Yardım    Süreci El Kitabı. T. Ergene ve S.A. Sevim (Çeviren). Ankara: Mentis Yayıncılık.Egan, G. (2011). Psikolojik Danışma Becerileri. Ö. Yüksel (Çeviren). İstanbul: Kaknüs  Yayınları.
Corey, G. (2008). Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram Ve Uygulamaları.  T. Ergene  Çeviren). Ankara: Mentis Yayıncılık.

5000+ ABONE ARASINA KATILIN

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

Önceki İçerikVeteriner Hekim Kimdir? Veteriner Hekim Nasıl Olunur?
Sonraki İçerikÇocuk Kitapları Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
blank
Psikolojik Danışman Gülçin Gökmen Lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü yüksek onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Ayrıca bölüm üçüncülüğü ile mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı' nda yapmıştır. Yüksek lisans tez konusu “Üniversite Öğrencilerinin Duyguları Yönetme Becerileri, Kendini Koşulsuz Kabul Düzeyi, Yaşam Pozisyonları ve Gestalt Temas Engelleri’ nin Kendini, Başkalarını ve Durumu Affetme Düzeylerine Etkisi” nin araştırılması olmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında bireysel psikolojik danışma uygulamalarında süpervizyon almış olup ayrıca yüksek lisans eğitiminde grupla psikolojik danışma dersinde de süpervizyon alarak “Üniversite Öğrencilerinde Affetmeyi Geliştirmeye Yönelik Grupla Psikolojik Danışma” yürütmüştür. “İhmal ve İstismara Yönelik Yaşam Becerileri Projesi” nin hazırlanmasında ve yaygınlaştırılmasında görev almıştır. İhmal ve istismar konusunda önleyici olarak anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde öğrencilere yönelik eğitimler vermiştir. Aynı zamanda velilere, öğretmenlere, yöneticilere ve müfettişlere yönelik de bu konuda seminerler gerçekleştirmiştir. İhmal ve istismar konusunda eğitici eğitimleri de yapmaktadır. “Öfke Yönetimi Okul Programı” hazırlama komisyonunda yer almıştır. Öğrencilerin okula aidiyetlerini arttırmak ve benlik saygılarını desteklemek adına “Zil Çalınca” isimli okul dergisinin editörlüğünü gerçekleştirmiştir. Şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında doktora öğrenimine devam etmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi' nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı' nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Psikolojik Danışmanlık alanı ile ilgili birçok bilimsel kongreye katılmakta ve bildiri göndermektedir. Psikolojik Danışman Gülçin Gökmen’in yazmış olduğu tüm makalelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz