Tapusuz Taşınmazın Mülk Edinilme Şartları Nelerdir?

Tapusuz Taşınmazın Mülk Edinilme Şartları Nelerdir?

Tapusuz taşınmazların mülk edinilmesi TMK.m.713 ile Kadastro Kanununun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Genel düzenleme TMK.m.713’de düzenlenmiş olup çok fazla ayrıntı içermemektedir. Ancak genel düzenlemede özel kanun hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. Özel kanunlar incelendiğinde Kadastro Kanununun...
Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Nedir?

Boşanmada Maddi Ve Manevi Tazminat Nedir?

Boşanmanın günümüz toplumunda göz ardı edilemeyeceği açıkça ortada olan bir durumdur. Boşanma kavramı günümüz toplumunda sıkça duyulan bir kavram haline gelmiş olmasına rağmen boşanma davasının süreci ve talep edilecek tazminatlar bakımından toplum olarak yeteri...
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü Ve Şartları Nelerdir?

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Usulü Ve Şartları Nelerdir?

Toplum içerisinde bireyin kişisel hak ve hürriyetleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği koruma altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesinin görevleri arasında bu hak ve hürriyet ihlalleri hakkında inceleme ve karar verme yetkisi bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda...
Malulen Emeklilik Şartları Ve Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Malulen Emeklilik Şartları Ve Aylık Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

Her ne kadar günlük yaşantımızda malullük veya malulen emeklilik kavramlarını çokça duymuş olsak da bu kavramlar hakkında genel olarak az bilgi sahibiyiz. Öncelikle kimlerin malul sayılacağına bakmak gerekmektedir. Malullük 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık...
çalışan kadın işçi hakları

Çalışan Kadın İşçinin Hakları Nelerdir?

Çalışan kadınların çoğu hamilelik dönemlerinde yasal haklarını tam olarak bilmedikleri için büyük mağduriyetle yaşamaktadırlar. Hamilelik dönemi ve doğum sonrası işçinin mevcut olan yasal hakları nedeniyle ücretli ve ücretsiz izin alma hakları mevcut olup, bu...
Devre mülk

Devre Mülk Ve Devre Tatil Sözleşmelerinde Bilinmesi Gerekenler

Tüketicilerin çokça karşılaşmakta olduğu sorunların başında gelen devre mülk sözleşmeleri tüketicileri oldukça mağdur etmektedir.  Tüketiciler   sosyal medya, haber ve reklamlardan  devre mülk sözleşmelerini çokça duymaktadır.  Satıcı firmalar sadece bu reklamlarla yetinmeyip tüketicilerle çeşitli yollarla...