Eğitim ve Öğretim Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

10076
eğitim ve öğretim arasındaki farklar

Eğitim ve öğretim birlikte çok kullanılan iki kavram olmasına rağmen insanlar eğitim ve öğretimin farkını tam olarak kavrayamamakta, çoğu zaman bu iki kavramı birbiriyle karıştırmakta ve hatta bu iki kavramın birbiriyle aynı olduğunu sanmaktadır. Aradaki farkların bilinmesi ve kavram karmaşasının ortadan kalkması için öncelikle eğitim ve öğretim kavramlarının tanım ve içeriklerinin bilinmesi gerekir.

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Yani eğitim kısaca bireyi kültürleme sürecidir. Eğitim birey doğduğu andan itibaren başlar, aile, okul ve çevre etkileşimiyle yaşam boyu devam eder. Eğitim bir yandan bireyi yaşama hazırlarken bir yandan da bireyin gelişmesini sağlar. Bu gelişim içsel ya da dışsal yaşantılar sonucu oluşur. Eğitim sonucunda belli bir davranış değişikliği olmalıdır. Davranış değişikliği istendik yönde amaca uygun olmalıdır.

Öğretim, eğitimin okullarda planlı programlı yapılan kısmıdır. Öğretim, belirlenmiş olan müfredatı öğrenmek ve bu aşamadan sonra da uzmanlık kazanmak anlamında kullanılır. Anaokulu ya da ilkokuldan başlayan öğretim süresi üniversiteye kadar devam eder ve bu aşamadan sonra da kişiler istedikleri öğretimi alarak hayata atılıp öğrendikleri bu öğretimleri işlerinde kullanırlar.

Şimdi eğitim ve öğretim kavramları arasındaki farkları inceleyelim.
  1. Eğitim öğretime göre daha kapsamlıdır. Çünkü eğitim formal ve informal boyutu, öğretim ise formal boyutu kapsar.
  2. Eğitim her türlü bilgi ve deneyimi kapsarken öğretim önceden belirlenmiş, hedeflere ulaşmak için düzenlenmiş etkinlikleri kapsar. Yani öğretim eğitimin bir parçasıdır.
  3. Eğitim plansız ve programsız da olabilir. Fakat öğretim planlı programlıdır.
  4. Eğitim yaşamın tümünü kapsayan bir süreçken öğretim belirli bir dönemde yapılır. Eğitim her yerde olabilir. Zaman ve mekan sınırı yoktur. Oysaki öğretim belirli ortamlarda (öğretim kurumlarında) gerçekleşir. Zaman yönünden de kesitli ve kısıtlıdır.
  5. Her eğitim öğretim değildir. Fakat her öğretim eğitimdir.
  6. Eğitim sonunda istenmedik davranışlarda ortaya çıkabilir. Öğretimde ise istendik davranışlar kazandırmak esastır.

Öğretim sadece öğretim kurumlarında belirli bir plan dâhilinde ve belirlenen sürelerde gerçekleşirken, eğitim hayatın her anında ve her alanında insan ile beraberliğini sürdürmektedir. Bu yönüyle eğitim, insan hayatında öğretime göre daha çok önem arz etmektedir. Zaten ülkemizde de eğitim öğretimi sürdüren bakanlığın ismi milli öğretim değil Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Bizler de bu düşünceyle hareket ederek çocuklarımızın geleceği için salt öğretim değil eğitime de hak ettiği önemi göstermeliyiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here