Burak Toprak

Burak Toprak Biyografisi – Burak Toprak Kimdir?

burak toprak

Dr. Burak Toprak

 

1984 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamladı.

Tıp eğitimini 2002-2008 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesinde tamamladı.

2009 yılında psikiyatri uzmanlık eğitmine Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde başladı ve cinsel işlev bozuklukları, bilişsel davranışçı terapi, çift terapileri, dinamik yönelimli terapi eğitimlerine katıldı. 2013 yılında Erenköy Amatem Kliniği açılışında görev aldı ve  psikiyatri uzmanlık eğitimini başarı ile tamamladı.

2014-2016 yılları arasında Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesinde mecburi hizmetini yaparken   toplum ruh sağlığı ve bağımlılık alanında çalışmalar yürüttü. Özellikle bakıma muhtaç hastaların yeniden sosyal işlevselliğini arttırmak için grup terapileri,, bireysel terapiler ve psikoeğitim çalışmaları yaparak engelli bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını hedefledi.

2016-2017 yılları arasında Özel Fransız Lape Hastanesinde Bağımlılık Servis Şefi olarak madde bağımlılığı konusunda çalışmalar yaptı.

2017-2018 yılları arasında Özel Moodist Hastanesinde panik atak, depresyon, dikkat dağınıklığı, bağımlılık ve psikoterapi alanlarında  çalışmalar yürüttü.

2014-2018 yılları arasında birçok ulusal ve uluslararası kongrelere katıldı. Psikoloji alanında eğitimler ve seminerler verdi. Hergüne yeni bir bilgi ilkesiyle çalışmalarına devam eden Uzm Dr Burak Toprak 2018 yılı itibariyle Bağdat caddesinde Dr Burak Toprak psikiyatri&psikoterapi kliniğini kurmuştur.

Katıldığı kurslar

Bilişsel davranışçı terapiler kursu

Cinsel işlev bozuklukları kursu

Dinamik yönelimli terapiler kursu

Çift terapileri kursu

Üye Olduğu Dernekler

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1) Kesebir S, Toprak B, Baykara B, Hariri AG, Bilici M. Comparing of sexual function and

hormonal parameters betvveen mood stabilizer treatment modalities in bipolar disorder:

The role of gender. Archives of Neuropsychiatry 2014; 51(3) doi: 10.4274/npa.y6838

2) Zincir S.B.; Ergun F.; Toprak B.; Semiz U.B.,(Zincir, Ergun, Toprak, Semiz) Erenkoy

Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Disease

Safe and effective use of electroconvulsive therapy during pregnancy: Three-year-data

from a training and research hospital”

Archives of Women’s Mental Health [1434-1816] Zincir S.B. yr:2015 vol:18 iss:2 pg:395 –

396

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında(Proceedinas) basılan bildiriler :

1) Toprak B, Yesildal M, Aydin-Sunbul E, Unal A, Uzer A, Buyuksahin FE, Semiz UB [PP-

009] The comparison of oxidative parameters in mania and remission period of patients

with bipolar disorder

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek1):

S58

2) Kesebir S, Baykaran B, Toprak B, Tezcan AE. Gender specific metabolic adverse effects

in bipolar patients: A comparison betvveen lithium, quetiapine and olanzapine. 4th

International Congress on Psychopharmacology, Bull Clin Psychopharmacol,

21(Suppl.2):140, Antalya, 2011.

3) Kesebir S, Toprak B, Baykaran B, Hariri A. Gender specific sexual advers effects

and hormonal variables in bipolar patients: A comparison betvveen lithium, quetiapine

and olanzapine. 5th Biennial Conference of The International Conference of the ISBD,

Bipolar Disorders, supplement no:l, Vol. 14, 89, İstanbul, 2012.

4) Bozkurt-Zincir S, Zincir S, Ergun FF, Toprak B Safe and effective use of

electroconvulsive therapy during pregnancy: three-year-data from a training and

research hospital Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2014;24(Ek

1):S282

Olgu Bildirimi:

1) Toprak B, Kahriman A, Metris H, Bilici M , Kesebir S. Panik atakla karışan bir shapiro

sendromu. 15. Bahar Sempozyumu, 28, Antalya, 2011.

Dr. Burak Toprak’ın yazmış olduğu tüm makalelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.