Ayşe Selin Özmen

Ayşe Selin Özmen Biyografisi – Ayşe Selin Özmen Kimdir?

psikolog selin özmen

Uzman Psikolog Ayşe Selin Özmen

1991 Yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında İstek Vakfı Bilge Kağan Anadolu Lisesi’nden, 2014 yılında ise İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Lisans bitirme projesini ‘’Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Anne-Baba Tutumları ve İçedönüklük-Dışadönüklük Kişilik Özellikleri Bağlamında İncelenmesi’’ konulu çalışmasıyla tamamlanmıştır.

2016 yılında  Haliç Üniversitesi Uygulamalı(Klinik) Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun oldu.  Yüksek Lisansını‘’Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocukların Annelerinde Tükenmişlik ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının İncelenmesi ’’ tezi ile tamamladı. Lisans öğrenimi sırasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinde, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Psikiyatri Polikliniğinde ve Pedamed Psikiyatri Tıp Merkezinde stajını tamamladı. Stajlarından ve aldığı eğitimlerden sonra çocuk, ergen ve yetişkinler ile bireysel problemler üzerine çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve okullarda psikolog olarak çalıştı. Psikoterapiye yönelik çalışmalarını, mezuniyetinden sonra süpervizyon destekli terapi yapmaya başlayarak klinik alanda çalışmayı sürdürdü.  Ailelere ve çalışanlara yönelik bilgilendirici eğitim ve seminer çalışmaları yaptı.

Klinik çalışma alanlarından bazıları kaygı bozuklukları, iletişim sorunları, özgüven, sosyalleşme, depresyon, zihinsel gelişimsel, ruhsal değerlendirme, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, okula uyum sorunları, aile içi iletişim sorunları, öfke kontrolü, fobiler, stresle baş edebilme yöntemleri olarak sıralanabilir. Aynı zamanda çocuklar için uygulanan zeka testleri dikkat testleri ve çeşitli gelişim testlerinin de uygulayıcısı olup davranış problemleri eksenli çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi, kısa süreli çözüm odaklı terapi, dinamik psikoterapi, şema terapi tekniklerini kullanmaktadır. Psikoterapi alanıyla ilgili farklı eğitim ve kongrelere katılmaya, mesleki beceri ve deneyimini arttırmaya devam etmektedir. Bunun yanında halen özel bir danışmanlık merkezinde danışan takibine devam etmektedir.

Aldığı Eğitimlerden Bazıları

Bilişsel Davranışçı Terapi – Prof. Dr. Perin Yolaç

Şema Terapi – Dr. Alp Karaosmanoğlu

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi – Dr. İbrahim Sarı

Aile Danışmanlığı: Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi -Prof. Dr. Halil Ekşi, Dr. Durmuş Ümmet

Oyun Terapisi -Dr. Selen Ayas

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi-Uzm.Dr. Psikiyatrist Ferzan Gıynaş, Uzm. Psk Pelin Gülbayrak

Çocuklar ile Bilişsel Davranışçı Terapi- Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek

Yapılandırılmış Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Eğitimi (Attentioner)- Dr. Hülya Bingöl

Uyguladığı Psikolojik Testler:

WISC-R : Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği

Denver II Gelişim Envanteri

Stanford Binet Zeka Testi

Moxo Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi

Koppitz İnsan Çizimi Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Peabody Resim Kelime Testi

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Uzman Psikolog Ayşe Selin Özmen’in yazmış olduğu tüm makalelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.