Pazar, Nisan 14, 2024

Aşurenin Oluşumsal Tarihi

Hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi haline gelmiş olan Aşure, her sene belirli bir zaman diliminde evlerde pişirilerek etrafımızdaki komşulara dağıtılmaktadır.

Hem dini açıdan hem de tarihsel açıdan oldukça önem taşıyan ve zamanla bir gelenek haline gelmiş olan Aşure’nin ilk oluşturulduğunda adına “tatlı çorba” dendiğini biliyor muydunuz?

Onca malzemenin bir araya gelerek geleneksel bir lezzet şölenine dönüştüğü aşure için aslında İslamiyetinde öncesinde Arap yarım adasında bulunan halkın, İsrailoğullarının da müdahil olarak kutladıkları ve o güne özel olarak oruç tuttuklarını söyleyebiliriz.

Ortaya çıkış süreci çeşitli rivayetlere dayanan Aşure günü özellikle Aleviler için özel önem taşır. HZ. Peygamberimizin (sav) torunu Hz.Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi üzerine her yıl 10 Muharremde bu şekilde anılarak yad edilmiş olmaktadır.

Aşure Orucu

Aşure günü pek çok kişi tarafından farklı görüşlere sahip bir gündür. O güne has olarak tutulan bir oruç olarak bilinen bu oruç için bazı farklı tutuş şekli olması gerektiği söylenir. Bunun sebebi de o günler farklı milletlerin özel olarak kabul ettiği gün ile benzer zaman dilimlerine denk gelmesidir.

Aşure gününde tutulan oruç hem sevap getiren hem de müstehap olan bir ibadettir. Hz. Peygamber (sav) zamanında Yahudiler, Muharrem ayına girdiklerinde ilk 10 gün oruç tutarlarmış. Peygamberimizde o kavme benzememek için peş peşe 3 gün tutmuştur. Bu günden itibaren Aşure gününde tutulan oruçların bu şekilde daha doğru olduğu düşünülerek ibadet yerine getirirlir.

Bu da Muharrem ayının 9., 10., 11. günlerine denk gelmektedir. Amaç; o gün Peygamberimizin değerli torunu Hz. Hüseyin’in Kerbelada aç ve susuz bırakılmak sûretiyle ölüme terk edildiği için onu anlama ve anma amaçlı olarak tutulmaktadır.

Aşure gününde özellikle; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde ardı ardına tutulan oruç için kişilerin geçmiş günahları bağışlanır, şeklinde hadis-i şerif vardır. Aşure günü orucu; Ramazan ayındaki oruçtan tek farkı niyetidir. Amellerin niyetlere göre şekillendiği dinimizde Aşure günü için ayrı niyet edilerek orucu tutmak gerekir.

Aşure Rivayetleri

Aşure tatlısı için çok fazla rivayet vardır. Allah’ın hak Peygamberlerinden bazıları Aşurenin çıkışına vesile olmuştur denir. Rivayetlere göre Aşure, farklı dönemlerde 10 farklı Peygamberin başından geçen bazı olaylar sonucu oluştuğu hatta Aşure gününde mucizevi olaylar yaşandığı söylenir.

İlk olarak Aşure, Hz. Nuh’un yaşadığı olay sonucu çıktığı söylenir. Bu rivayeti biraz derinlemesine inceleyecek olursak daha iyi anlayacağız.

Hz. Nuh, Allah’ın emriyle kendisine inanmayan halkını geride bırakarak bir gemiye biner. Bu gemi içerisine etrafta bulunan her canlı yapısından erkek ve dişi türlerinden birer çift olacak şekilde gemiye alır.

Gemi en sonunda “güvenli bölge” olarak bahsedilen Cudi Dağına geldiğinde buraya gemiyi sabitlerler. Hem büyük Nuh Tufanından kurtulamanın etkisi hem de Allah’ın onları bağışlamasının da memnuniyeti için bir yemek pişirmek isterler.

Etrafta sadece biraz biraz karma yiyecekler vardır. Bunları iç içe kadar ve yerler. Rivayet kısmı ise bugün yenen Aşure’nin o gün bibirine karıştırılan malzemeler olduğu rivayet edilir.

Hz. Musa (as) zalim hükümdar firavunun elinden kendine inananlarla beraber kaçarken Kızıl Denize vardıklarında Allah’ın izni ile deniz ikiye bölünmüştü. Ve firavunun adamları orada yok olurken HZ.Musa ve inananlar kurtulmuştu. İşte bu Muharrem Ayında yaşanmıştır, denir.

Hz. Yunus (as) Allah’ın emri gelmeden kavmini terk eden Hz. Yunus, balığın karnına hapsolmuştu. Ve Allah’ın izni ile yaptığı dualar kabul olur ve balığın karnından çıkar. Bu olay Aşure gününde yaşanmıştır, denir.

Hz. Adem (as) yeryüzündeki ilk insan olan Hz. Adem, cennetten atılmasına sebep olan elmayı yedikten sonra tevbelerinin kabul oluşu ve Allah’ın rahmetine ermeleri bugünde yaşanmıştır, denir.

Hz. Yusuf (as) kendisine Peygamberlik bir rüya ile gelmişti. Hz. Yusuf’u kardeşleri kıskanmış ve derin bir kuyuya atmıştır.  Uzun gecelerce yaptığı yakarışları selamete erdiren Allah tarafından Muharremin 10.günü kuyudan çıktığı söylenir.

Hz. İsa (as) İncil’in Peygamberi Hz.İsa doğduğunda Aşure gününde doğduğu ve halkının zulümleri sonunda Allah tarafından göğe çıkarılışı da yine bugünde meydana geldiği rivayet edilir.

Hz. Davud (as) Nefsine yenilse bile en sonunda Allah’ın verdiği imtihanı geçen Davud (as)’un tövbesi tam da Muharremin 10.günü kabul edilen bir tevbe olmuştur.

Hz. İbrahim (as) Hz. İbrahim Peygamberin oğlu Hz. İsmail, müslümanların kurban bayramlarında kurban kesmelerinin sembolü olan Peygamberde bugün doğmuştur, denir.

Hz. Yakup (as) Kardeşleri tarafından kuyuya atılan ve senelerce bir daha baba evine gelemeyen Hz. Yusuf’un babası Hz. Yakub bu olay üzerine iki gözünü de kaybeder. Ancak bir gün sevgili oğlunun gömleğinin kokusuyla her iki gözü de tamamen görmeye başlar. İşte Yakup Peygamberin gözlerinin eski sağlığına kavuştuğu gün bugündür, denir.

Hz. Eyüp (as) Sabır timsali olarak geçen Hz.Eyüp (as) ömrü boyu sabrettiği sayısız hastalığından kurtularak deva buluşu tam da bugün gerçekleşmiştir, denir.

Aşure Günü Neler Yapılır?

Muharrem ayının 10.gününe denk gelen Aşure gününde farklı hazırlıklar yapılır. Dini olarakta önemli kabul edilen bugün farklı ve daha özel bir şekilde değerlendirilir.

Aşure günü yapılacakları maddeler haline sıralayalım:

 • Aşure günü oruç tutmak Peygamber Efendimizin (sav) yaptığı birşeydir. Peygamberimizin yaptığı şey de sünnettir. Ancak şuna dikkat etmek gerekir. Peygamberimiz Yahudiler e o gün oruç tuttukları için üç gün peşpeşe olarak tutmuştur. Sadece aşure günü oruç tutmak mekruh (hoş karşılanmayan şey) olmuş olur.
 • Akraba ziyareti (Sıla-i rahim) yapabilmekte yine bugüne ayrı olarak yapılan birşeydir. Onları ziyaret edip hal hatırlarını sormak gerekir.
 • Bugüne özel olarak Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim okunur. Bolluk ve bereket getirmesi tüm yılın huzurla geçmesi içinde namazlar kılınır.
 • Bol bol sadaka verip küçük çocukları sevindirmek gerekir. Bu bolluk ve bereketi de arttıracaktır.
 • Bu güne özel “ ”Sübhanallahi mil’el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş” duası dilden düşürülmemelidir.
 • Ev içerisinde bereketi arttıracak ürünler alınırsa onlarda bereketi arttırır.

Aşure Kelimesinin Kökeni

Her Muharrem ayının 10.günün de renk ve karmaşanın ahengi ile sofralara lezzet olan tatlı Aşurenin kelime olarak ne anlama geldiğini belki de hiç düşünmedik…

Aşure; Türk Dİl Kurumuna göre; Kuruyemiş ve nohut, buğday ve benzeri baklagil gıdaların bir kap içerisinde bir araya getirilerek içerisine şeker ilavesi ile kaynatılması ile yapılan bir tür tatlıdır.

Bazı yörelerde bu kelime ağızdan ağıza farklı varyosyanları ile söylenegelmiştir. Bunlardan biri de Alaca Aş’tır. Kelimenin etimolojik (köken bilimi) olarak ham halinin “Aşura” olarak tarif edildiğini bilmekteyiz.

Türk gezgin ve Seyyah olan Evliya Çelebi, ünlü eseri “ Seyahatname” içerisinde bunu anar. O eseri içerisinde Aşure yerine “ katış, karış” anlamlarına gelen sözcüğü kullanmıştır.

Aşure İbranice dilinden gelen ve kökeni o dil yapısına dayanan bir kelimedir. Etimolojik kaynaklarla da bu teyit edilmiş bir bilgidir. Aşure aslında Türk Dil Kurumunun sözlüğünde başka bir tanıma gelirken sayılardan 10 anlamına da gelir. Bu da Aşure gününün İslami Hicri takvim göz önüne alındığında Muharrem ayının tam da onuncu güne denk gelişinden kaynaklanır.

Aşure kelime kökeni olarak Arapçada; ş ve r harflere ele alınarak türetilen kelime” عشور/aşura” 10 anlamına da bundan dolayı gelir. Arapçada “onuncu gün” denir. Arapça kullanıyla “ aşr /aşara” kelimeleri düşünüldüğünde de “on” anlamına gelir.

Farsça lûgatlere baktığımızda ise Aşure; “aşur” ( عشر) isimli kelimeden türemiştir. Aşur; Farça’da bir fiildir. “Karıştırmak, katmak” anlamlarına gelmektedir.

Muharrem ayı dinimizde kutsal kabul edilen bir aydır. Bu ay içerisinde yapılan ibadetlerin ecrinin daha fazla olduğu hem bolluğun hem de bereketin coştuğu ay olarakta bilinir. Tam da Muharrem ayının 10. gününde denk gelen tarih Aşure günü olarak kabul edilmiştir.

Aşure’nin de pişen hâneye bolluk, bereket ve bol rızık getirileceğine inanılır. Büyük bir saygı ile anılan bu günün amacı da; etrafımızdaki yakın, komşu ve dostlara Aşure pişirip dağıtmak olmuştur.

Tam da bu konuyla ilgili bir Hadis-i Kudsiyye vardır. Denir ki: Bir aile halkı içinde yaşayan bireylerden kim Aşure gününde ev halkına ikramlar yaparsa, Allah’ta bütün bir yıl boyunca o kişinin rızkını, geçimini, malının bereketini arttırır. Nimeti o kişiye bollaştırır.” demiştir.

41 Çeşit Aşure Tarifi

Aşure Malzemeleri

Geleneksel aşure malzemeleri; geleneklerimize göre 41 malzeme ile yapılan ancak daha pratik olsun istersek en az 16 malzemenin bulunması gereken aşurenin tam malzeme listesini sizlerle paylaşıyoruz.

Aşurenin bereketlendiren ve haneleri rızıklandırıp, bollaştıran yönünün de kullanılan 41 malzeme çeşitliliğinden kaynaklandığı bilinir. Aşurenin çevremizdekilerle ile paylaşılması ile tüm bir yıl evde bereketin çoğaldığı da söylenen bir bilgidir. Pişirilme aşamasında eksiklik yaşamamak ve hata yapmamak için tüm ürünleri dikkatle okuyun.

Sırasıyla;

3 su bardağı aşurelik buğday

1 su bardağından bir parmak az nohut

1 su bardağından bir parmak az kuru fasulye

1 kahve fincanı kuru börülce

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı bulgur

1 yemek kaşığı irmik

1 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

1 küçük çay bardağı kuru üzüm

1 küçük elma

Yarım ayva

1 çay bardağı kuş üzümü

5 adet kayısı

1 küçük havuç rendesi

1 portakal kabuğu rendesi

5 adet karanfil

1 yemek kaşığı gül suyu

1 Çubuk tarçın

1 çay kaşığının ucu ile tuz

1 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı pekmez

1 çay kaşığı bal

1 paket vanilya

1 damla limon suyu

Sıcak su

1 yemek kaşığı nişasta

Kurban Bayram’ında kesilen kurbandan bir parça küçük kuşbaşı kadar eti

Aşurenin Üzeri için:

Aşure yapımında pişirilme aşaması için ön hazırlık gerektiren ana malzemeleri kullandıktan sonra geriye pişme aşaması devam ederken de bir kısmını ekleyebileceğiniz yan malzemeler kalıyor.

Arzuya göre Aşure piştikten sonra en son tencereye konabileceği gibi kaselere konulduktan sonra üzerine de eklenebilir.

Bu aşamada önemli olan ve dikkat edilmesi gereken kayısı, üzüm, incir gibi gıdalar oldukça yumuşaktır. Erken bir süreçte koymamaya özen göstermeliyiz.

 • Fındık
 • Yer fıstığı
 • Ceviz
 • Badem
 • Antep fıstığı içi
 • Dolmalık fıstık
 • Beyaz kuru dut
 • Kuru incir
 • Susam
 • Siyah haş haş tohumu
 • Nar
 • Tarçın
 • Hindistan cevizi

Malzemelerin İçinde Ne Var?

Aşure yapımında kullanılan malzemelerin kaçta kaçına hakimsiniz? Kullanılan hangi baklagil vücudumuza ne gibi tesirleri oluyor. Şifa olarak görülen ve içerisinde 41 çeşit ürünün kullanıldığı aşure içindeki malzemeler ne barındırıyor ?

Tüm bu soruların cevapları için şimdi sizlere Aşure yapımında kullanılan tüm malzemelerin vücuda kattığı kalsiyum, vitamin ve minarellerine bakalım.

Aşurelik Buğday– B grubu vitaminlerinden sadece B12 vitaminini içermez, B vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Nohut– C, E, ve B vitaminleri ile fosfor, potasyum, demir ve magnezyum minerallerini içerir. Karbonhidrat açısından zengin baklagiller arasında en çok protein içeren nohuttur.

Kuru Fasulye- Lif içeriği çok yüksektir. Günlük protein miktarının bir kısmını karşılar. A, K, C, B6 vitaminleri ile folik asit deposudur. Kalsiyum, demir, manganez, potasyum, bakır içeren iyi bir kaynaktır.

Kuru Fasulye– Lif içeriği çok yüksektir. Günlük protein miktarının bir kısmını karşılar. A, K, C, B6 vitaminleri ile folik asit deposudur. Kalsiyum, demir, manganez, potasyum, bakır içeren iyi bir kaynaktır.

Pirinç– Lif, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A vitamini, B1 vitamini ve B2 vitamini içerir.

Bulgur– Protein,mineral,vitamin,posa ve lif açısından oldukça zengindir. Ayrıca karbonhidrat değeri de oldukça düşüktür. İçeriğinde demir, B1 vitamini,B2 vitamini,kalsiyum ve Niasin mevcuttur.

Kuru Üzüm– B1 vitamini, C vitamini, E vitamini ve K vitaminini bulundurmakta

Kayısı– A, B, C ve E vitaminleriyle beraber demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif içerir.

Karanfil– Magnezyum, fosfor ve çinko gibi mineraller ile, tiamin (B-1 vitamini), riboflavin (B-2 vitamini), folat (B-9 vitamini), B-6 vitamini, B-12 vitamini, E vitamini, D vitamini ve K vitamini içermektedir.

Tarçın– Manganez, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Çinko, Demir, B6, E, A, C ve K vitaminlerini içerir.

Vanilya– B1 vitamin,B2 vitamini,B6 vitamini ,magnezyum ,potasyum ,bakır ,manganez içerir.

Fındık– Protein, karbonhidrat, bazı antioksidanlar ile riboflavin, tiamin, niasin, piridoksin ve pantotenik asit gibi vitaminleri içerir. Kalsiyum, folat, çinko, potasyum, demir ve manganez de içerir.

Yer Fıstığı- Polifenolik asit, resveratrol, triptofan, niasin, riboflavin, tiamin, B6 vitamini, B9 vitamini, çinko ve magnezyum minerallerini içerir.

Ceviz– C vitamini, B vitaminleri ( B6 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit ve folat), vitamin E, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller, potasyum, sodyum ve çinko içerir.

Dolmalık Fıstık– Yağ ve protein açısından zengin bir gıdadır. Lif içermesinin yanı sıra E ve K vitaminleri içerir. Demir, magnezyum, niasin, potasyum, çinko, kalsiyum, fosfor, manganez, karbonhidrat, tiamin, A vitamini, folik asit, riboflavin, pantotenik asit, C vitamini içerir.

Kuru İncir– Magnezyum, lif, sodyum, B6 ve K vitaminini içerir. Potasyum ve kalsiyum açısından zengindir. Kemik yoğunluğu ve düşük tansiyonu desteklerler. İncir ayrıca vitamin A, vitamin Bl, vitamin B2, demir ve fosfor içerir.

Nar– Yüksek oranda lif, protein, C vitamini, E ve K vitamini, çinko, fosfor, magnezyum ve demir içerir.

Tarçın– Manganez, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Çinko, Demir, B6, E, A, C ve K vitaminlerini içerir.

Püf Noktalar

Aşure günü bizim için hem kültürel hem tarihi hem de dini olarak önem verdiğimiz bir gündür. Bir çorba kıvamında pişirilen ve servis edilen Aşure’nin şeker ile bezenişi sonrasında aldığı lezzet damaklarda ayrı bir tat oluşturur.

Paylaşarak bugünün bereketinin daha da arttırılacağını ve bütün bir sene o hanenin daha bereketli olacağını düşünerek tüm komşulara ve yakın çevrelere dağıtılan Aşure’nin tadının ve görüntüsünün de güzel olmasını temenni ederiz.

Birazdan yazacağım püf noktalar ile aşure yapılırken hata kabul edilen ve olmaması gereken görüntüyü ve tadı engelleyen bilgiler almış olacaksınız.

Aşureyi pişirdikten sonra dağıtım sürecine kadar dikkat edilmesi gereken püf noktalar:

 • Aşure yaparken bazı baklagillerin bir gece önceden suda bekletilmesi gerekir. Bu aşamayı gözden kaçırırsak istenen kıvamı elde edemeyiz.
 • Özellikle aşurelik buğday bir gece öncesinden suda bekletilir.
 • Nohut ve fasulye bizim sert gıdalarımızdır. Onları da bir gece öncesinden bir kabın içerisinde suda bekletilmesi gerekir.
 • Aşure içindeki yoğun malzemelerden dolayı rengi hemen koyulaşabilmeye uygun bir yemektir. Bu yüzden özellikle tahıllı ürünleri ve baklagilleri tencereye boşaltmadan önce bir süzgeç yardımıyla suyundan arındırararak konması önemlidir.
 • Aşurenin ek malzemeleri olarak bilinen kayısı, üzüm ve incir tencereye eklenmeden hemen öncesinde kaselerde biraz sıcak suda bekletilmesi daha kolay pişmesini sağlayacaktır.
 • Aşurenin renginin çok koyu olmaması gerekir. Aşure yapanlar bilir ki incir rengi koyulaştıran bir üründür. Eğer inciri tencereye çok önceden eklediyseniz ve koyulmalar görülmeye de başlamışsa bir miktar süt eklemek rengini açacaktır.
 • Aşure kısık bir ateş üzerinde altını harlı bir şekilde açmadan yavaş yavaş ve her eklenen malzeme ile beraber karıştıra karıştıra yapılır.
 • Aşurenizin içine bir miktar karanfil koyabilirsiniz. Koymadan önce bir köşede sıcak suda bekletilmesi daha güzel ve yumuşak olmasını sağlayacaktır.
 • Aşure pişme sürecinde sürekli olarak su çeken gıdaların içinde olmasından dolayı su isteyen bir gıdadır. Pişirme esnasında ara ara su eklemeleri yapmayı unutmayalım. Ayrıca her ürün eklendikçe ve suyun çoğalmasından dolayı da daha çoğalacaktır. Daha geniş bir kaba/tencereye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Aşamalar

Aşurenin yapılış aşamasında sırayı gözetmek oldukça önemlidir. Her bir ürünün farklı yıkanma, pişirilme ve tencereye eklenme zamanı vardır. Ön hazırlık yapılması gereken malzemelerde vardır. Direkt tencere içerisine ilave edilende…

Bu şekilde düşündüğümüzde Aşure piştikten sonra ağzımıza işlem hatası ve yanlış bir zamanda ürünü koymaktan kaynaklı olarak kötü bir tat gelebilir.

Şimdi sizlere aşure malzemelerini resimli bir şekilde tüm aşamalarını sırasıyla açıklayarak aktaracağım.

aşure 1Öncelikle bir gece önceden suda bekletilmiş olan nohut ile kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde haşlıyoruz.

 

aşure 2Ardından öncelikle kazanımıza aşurelik buğdayı, pirinci, bulguru ve isteğe göre kuşbaşı eti koyup üzerine su ekleyerek pişirmeye başlıyoruz.

aşure 3

Haşlanmış olan nohutları yavaş yavaş ekliyoruz. Sonrasında haşlanmış fasulyeleri ekliyoruz. Devamında kuru börülce, irmik ve çok az tuzu ekliyoruz.

aşure 4aşure 5aşure 6

Ana malzemeler dışında meyvelerimizi küçük küçük doğramaya başlıyoruz. Önce kayısı…

aşure 8

Şimdi de minik minik incirlerimizi doğruyoruz. Devamında havuç rendesi, portakal kabuğu rendesi, ayva, elma, kuru üzümü de eklemeden önce hazırlıyoruz.

aşure 9

Tüm baklagilleri unutmamak için küçük kaplara miktarlarına bölerek ayırabilirsiniz.

aşure 10

Biraz önce doğradığımız kayısı ve incirleri bir kapta sıcak suda bekletiyoruz. Sonrasında daha kolay bir şekilde pişirebilmek için bunu yapıyoruz. Devamında saydığım malzemeleri ekleyip biraz karıştırıyoruz.

aşure 11aşure 12aşure 13aşure 14

Tüm işlemlerin ardından uygun ölçüde şekeri yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz.

aşure 15

Gül suyu, karanfil (karanfil tadını beğenmiyorsanız eklemeyebilirsiniz), çörek otu, pekmez (sütü pekmezden sonra dökün), bal, vanilya, limon suyu ve nişastayı ekleyip kıvamını almasını bekliyoruz. En son rengini versin diye sütü ekliyoruz. Ve leziz aşuremiz hazır.

aşure 16

İsteğe göre dağıtım aşamasından önce mini sunumluk kaplara boşaltabilirsiniz. Üzerini de süslemek için nar, fındık, kuş üzümü, ceviz, dolmalık fıstık ve cevizlerden yararlanabilirsiniz. Verdiğimiz malzeme listesinde sevmediğiniz bir şey varsa eklemeyebilirsiniz. Afiyet olsun.

aşure 17

aşure

Daha Uygun Fiyatlı, Pratik Aşure Yapılışı

Aşure yapılırken özellikle Hz.Nuh’un rivayetinde geçen malzeme sayısı 41’in tutturulmasına dikkat edilir. Ancak bu malzemelerin hepsi ana malzemeler değillerdir. Birazdan sizlere Aşurenin ana malzemelerinden ve bu ana malzemesi dışında tadını dengeleyecek birkaç ek malzemeden bahsederek yaklaşık 16 çeşit ile pratik aşure nasıl yapılır onu tarif edeceğim.

Aşure Malzemeleri

 • 500 gram buğday
 • 1 su bardağı kuru fasulye
 • 1/2 su bardağı nohut
 • 1 çay bardağı kuru üzüm
 • 10 adet kuru kayısı
 • 1 çay bardağı kuş üzümü
 • 10 adet kuru incir
 • 1 paket vanilya
 • 1/2 su bardağı fındık
 • 1 adet orta boy elma
 • 4 adet karanfil
 • 1,5 su bardağı toz şeker
 • 1 su bardağı süt
 • 1 adet nar
 • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
 • 1 yemek kaşığı tarçın

Pratik Aşure Tarifi

Buğdayı suyu berrak oluncaya kadar yıkayın. Üzerini geçecek kadar suya koyup on dakika kadar kaynatın. Kaynatırken oluşan sarı suyu alıp haşlandıktan sonra bir gece bekletin. Ertesi gün tekrardan yumuşayıncaya kadar orta ateşte kaynatın.

Malzemeleri eklemeden önce sütü ekleyin. Sütü ekledikten sonra sırasıyla haşlanmış nohutları ve kuru fasulyeyi ekleyip kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp karışıma ekleyin.  Kıvamı oturunca karanfil ve kuş üzümlerini de ilave edin. Şekeri yavaşça ilave edin. Daha sonra kuru kayısıları, elmayı ve vanilyayı ekleyin.

Bir tarafta incirleri küp küp doğrayın. İncirleri ekledikten sonra 5 dakika daha kaynattıktan sonra aşureyi ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırdıktan sonra ılınmasını bekleyin. Nar tanelerini, ince çekilmiş ceviz içini ve tarçını üzerine ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

6000+ Abone Arasına Katılın!

Bültenimize Abone Olun, Birbirinden Güzel Yazıları Kaçırmayın!

Abone Olduğunuz için Teşekkür Ederiz.

Bir hata meydana geldi.

Alakalı İçerikler

CEVAP VER
Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Son İçerikler